14 ตุลาคม 2561

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 2 “极常用” 汉语口语短句 2

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 2
 “极常用” 汉语口语短句 2

看看你自己吧!
Kàn kàn nǐ zìjǐ ba!
ก่อนว่าใคร ดูตัวเองด้วย

ตัวอย่างประโยค
你说我?看看你自己吧!我一进来你就拉长脸。
Nǐ shuō wǒ? Kàn kàn nǐ zì jǐ ba! Wǒ yī jìn lái nǐ jiù lā cháng liǎn.
คุณว่าฉันเหรอ ก่อนจะว่าใคร ดูตัวเองก่อนนะ พอฉันเข้ามาเธอก็หน้าหงิกหน้างอ这我完全不懂
Zhè wǒ wán quán bù dǒng
ไม่รู้เรื่องเลย ไม่เข้าใจเลย
*完全 
Wán quán 
ทั้งหมด โดยสิ้นเชิง

*不懂 
Bù dǒng 
ไม่เข้าใจ


ตัวอย่างประโยค
这句话我完全不懂。
Zhè jù huà wǒ wán quán bù dǒng.
ฉันไม่เข้าใจประโยคนี้เลย相信我的话
Xiāng xìn wǒ de huà
ขอให้เชื่อใจได้เลย( เป็นคำบอกเล่าให้คนเชื่อในสิ่งที่ตนเองพูด)

ตัวอย่างประโยค
相信我的话,他们是不会听的。
Xiāng xìn wǒ de huà, tā men shì bù huì tīng de.
เชื่อที่ฉันพูดได้เลย พวกเขาไม่ฟังคุณหรอก


别闹了!
Bié nào le
หยุดได้แล้ว (เรากำลังบอกให้เขาหยุดพูดหรือหยุดทำสิ่งที่เขาทำอยู่ เพราะสิ่งนั้นอาจทำให้คุณรู้สึกรำคาญ หรือรบกวนคุณ) ;เลิกพูดเป็นเล่นเสียที

ตัวอย่างประโยค
别闹了!说真的,经理在会议中说了什么?
Bié nào le! Shuō zhēn de, jīng lǐ zài huì yì zhōng shuō le shén me?
เลิกพูดเล่นเสียที(หยุดได้แล้ว) บอกความจริงมาว่าผู้จัดการพูดอะไรในที่ประชุม


别闹了,我要睡觉。
Bié nào le, wǒ yào shuì jiào.
หยุดได้แล้ว ฉันจะนอน 别开玩笑了!
Bié kāi wán xiào le
เลิกล้อเล่นได้แล้ว 

ตัวอย่างประโยค
别开玩笑了,我们只是普通朋友。
Bié kāi wán xiào le, wǒmen zhǐ shì pǔ tōng péng yǒu.
เลิกล้อเล่นได้แล้ว พวกเราเป็นแค่เพื่อนธรรมดา
เท่านั้น
随你高兴
Suí nǐ gāo xìng
ตามใจคุณเถอะ ;แล้วแต่คุณเลย ;อยากทำอะไรก็ทำ

ตัวอย่างประโยค
A: 我不想去参加同学聚会。
A:Wǒ bù xiǎng qù cān jiā tóng xué jù huì
A:ฉันไม่อยากไปงานเลี้ยงศิษย์เก่า
B: 随你高兴
B: Suí nǐ gāo xìng
B:แล้วแต่คุณเลย
有什么意图?
Yǒu shén me yì tú?
มีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า  มีความประสงค์อะไรหรือเปล่า

ตัวอย่างประโยค
对我这么好有什么意图啊?
Duì wǒ zhème hǎo yǒu shé me yìtú a?
คุณปฏิบัติตัวดีกับฉันมากเลย มีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า


泄漏秘密
Xiè lòu mì
เปิดเผยความลับ 

ตัวอย่างประโยค
你确定用这个方法能让他泄露秘密吗?
Nǐ què dìng yòng zhè ge fāng fǎ néng ràng tā xiè lòu mì mì ma?
คุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถปล่อยให้เขาเปิดเผยความลับด้วยวิธีนี้ได้?你说的没错 ;你说对了
Nǐ shuō de méi cuò/ Nǐ shuō duì le
ที่คุณพูดมานั้นถูกต้องแล้ว

ตัวอย่างประโยค
A: 你才是怪胎
A: Nǐ cái shì guài tāi
A: เธอซิถึงเรียกว่าคนแปลกประหลาด
B: 你说的没错 
B: Nǐ shuō de méi cuò 
B: ที่คุณพูดมานั้นถูกต้องแล้ว หรือใจะตอบว่า 你说对了ก็ได้ค่ะ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦欢迎补充:ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 2 “极常用” 汉语口语短句 2


บทความแนะนำ
ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน “极常用” 汉语口语短句

ระโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 1 “极常用” 汉语口语短句 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...