26 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน รับรองแขก
ประโยคภาษาจีน รับรองแขก

👇👇👇👇👇


คุณอยากดื่มอะไรไหม
Would you like something to drink?
你想喝点什么吗?
Nǐ xiǎng hē diǎn shénme ma?คุณอยากดื่มอะไรไหม กาแฟสักถ้วยไหม
Would you like something to drink? A cup of coffee? 
你想喝点儿什么?来杯咖啡吗?
Nǐ xiǎng hē diǎn er shénme? Lái bēi kāfēi ma?คุณอยากดื่มอะไรไหม ชาหรือกาแฟสักดี
Would you like something to drink? Tea or coffee? 
你要喝点什么吗?茶还是咖啡?
Nǐ yào hē diǎn shénme ma? Chá háishì kāfēi?ขอน้ำส้มคั้นสักแก้วได้ไหมคะ
May I have a glass of orange juice?
请给我一杯橙汁好吗?
Qǐng gěi wǒ yībēi chéngzhī hǎo ma?น้ำร้อนสักแก้วก็โอเคแล้วค่ะ
Just  boiled water will be fine.
白开水就好。
Báikāishuǐ jiù hǎo.คุณอยากดื่มอะไรไหม
What would you like to drink?
你想喝点什么?
Nǐ xiǎng hē diǎn shénme?ขอไวน์ขาวก่อนแล้วกันครับ
I'll start with white wine.
那我先喝白葡萄酒。
Nà wǒ xiān hē bái pútáojiǔ.คุณอยากได้เบียร์สักแก้วเพิ่มไหมคะ
Would you like another glass of beer?
你想再来一杯啤酒吗?
Nǐ xiǎng zàilái yībēi píjiǔ ma?นี่คืออาหารไทยต้นตำรับค่ะ
This is authentic Thai food.
这是正宗的泰国菜。
Zhè shì zhèngzōng de tàiguó cài.ดูน่ากินจัง
It looks good. /It look delicious.
看起来不错。/看起来很好吃。
Kàn qǐlái bu cuò./Kàn qǐlái hěn hào chī.กว่าจะเตรียมอาหารทั้งหมดนี่เสร็จคงยุ่งยากน่าดู
It must have been a lot of work to prepare all these.
准备这些菜一定要花很多功夫。
Zhǔnbèi zhèxiē cài yīdìng yào huā hěnduō gōngfu.ทุกอย่างอร่อยมากเลย
Everything is so tasty.
一切都很好吃。
Yīqiè dōu hěn hào chī.เติมอาหารอีกไหม
Would you like some more?
你想再来点吗?
Nǐ xiǎng zàilái diǎn ma?
อาหารนี้กินยังไง
How to eat this dish?
 这道菜怎么吃?
Zhè dào cài zěnme chī?ฉันจะทำให้ดูนะว่ากินยังไง
Let me show you how to eat it.
我来教你怎么吃。
Wǒ lái jiào nǐ zěnme chī.คุณชอบอาหารไทยไหม
Do you like Thai food?
你喜欢泰国菜吗?
Nǐ xǐhuān tàiguó cài ma?อาหารไทยจานโปรดของคุณคืออะไร
What is your favorite Thai food?
你最喜欢的泰国菜是什么?
Nǐ zuì xǐhuān de tàiguó cài shì shénme?มีอะไรที่คุณไม่กินไหม
Is there anything you don't eat?
有什么你不吃的吗?
Yǒu shén me nǐ bù chī de ma?ฉันไม่กินกุ้งค่ะ
I don't eat shrimp.
我不吃虾。
Wǒ bù chī xiā.อาหารจานนี้ทำยังไงเหรอคะ
How do you make this dish?
这道菜怎么做?
Zhè dào cài zěnme zuò?ฉันจะทำให้ดูนะ
I'll show you how to make it.
我来教你怎么做。
Wǒ lái jiào nǐ zěnme zuò.แล้วฉันจะให้สูตรอาหารคุณไปนะ
I'll give you the recipe.
我给你食谱。
Wǒ gěi nǐ shípǔ.
ปกติเวลาอยู่บ้านคนเดียว คุณชอบทานอะไร
What do you like to eat when you are alone at home?
 一般在家里一个人的时候,你们喜欢吃什么呢?
Yìbān zài jiālǐ yígè rén de shíhòu, nǐmen xǐhuān chī shénme ne?คุณชอบอาหารแบบไหน
What kind of food do you like?
 你喜欢什么菜?
Nǐ xǐhuān shénme cài?ฉันกินอาหารได้ทุกประเภท
I eat any kind of food.
什么菜都能吃。
Shénme cài dōu néng chī.


ฉันกินได้หมด ,ไม่เลือกกิน
I’m not particular about food.
我对食物不挑剔。
Wǒ duì shíwù bù tiāotì.


คุณชอบกินของหวานใช่ไหม
You have a sweet tooth, don’t you?
你爱吃甜食,是吗?
Nǐ ài chī tiánshí, shì ma?


ฉันชอบทั้งของหวานและอาหารรสจัด
I like both sweet and strong-flavored food.
我喜欢甜食和浓厚的食物。
Wǒ xǐhuān tiánshí hé nónghòu de shíwù.


อร่อยจัง
This is delicious!
好吃!
Hào chī!


ฉันคิดว่าอาหารนี้อร่อยมาก
I thought the food was very tasty. 
我觉得这食物很可口。
Wǒ juédé zhè shíwù hěn kěkǒu.


คุณกินอิ่มหรือยัง
Have you had enough?
你饱了吗?
Nǐ bǎole ma?


ค่ะ ฉันอิ่มมากเลย
Yes,I'm very full.
是的,我很饱。
Shì de, wǒ hěn bǎo.


ทำไมคุณทานน้อยจัง
You're eating like a bird.
你吃的太少了。
Nǐ chī de tài shǎole.

คุณต้องการของหวานไหม
Would you like some dessert?
你要甜点吗?
Nǐ yào tiándiǎn ma?คุณต้องการของหวานเพิ่มไหม
Would you like some more dessert? 
你还想要点甜点吗?
Nǐ hái xiǎng yàodiǎn tiándiǎn ma?ขอบคุณค่ะ  ฉันไม่สามารถกินอะไรได้อีกแล้ว อิ่มมากจริงๆ
No thank you, I couldn't eat another bite.I’m so full.
谢谢,我一点也吃不下了。我真的饱了!
Xièxiè, wǒ yīdiǎn yě chī bùxiàle. Wǒ zhēn de bǎole!

💖💖💖💖💖💖💖

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน รับรองแขกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...