27 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน กล่าวลา(ในงานเลี้ยง)

ประโยคภาษาจีน กล่าวลา(ในงานเลี้ยง)

👇👇👇👇👇
ฉันต้องไปแล้ว
I've got to take off now/I have to go now.
我现在得走了。
Wǒ xiànzài děi zǒule.
ได้เวลาไปแล้ว
It's about time to leave.
该走了。
Gāi zǒule.ฉันต้องไปแล้วมิฉะนั้นฉันจะตกรถ
I have to go now or I'll miss the train. 
我现在不得不走了,否则我会误车的。
Wǒ xiànzài bùdé bù zǒule, fǒuzé wǒ huì wù chē de.
ต้องขอโทษด้วยนะ ฉันต้องกลับแล้ว เพราะเพื่อนรอฉันอยู่ที่บ้าน
Sorry, I have to go now, my friend is waiting for me at my palace. 
对不起,我要回去了,我的朋友在我家等我。
Duìbùqǐ, wǒ yào huíqùle, wǒ de péngyǒu zài wǒjiā děng wǒ.เริ่มดึกแล้ว
It's getting late.
时间不早了。
Shíjiān bù zǎole.พวกเราต้องไปแล้ว เริ่มดึกแล้ว
We've got to go now. It's getting late. 
我们得走了。有点晚了。
Wǒmen děi zǒule. Yǒudiǎn wǎnle.
ฉันอยากอยู่นานกว่านี้จัง
I wish I could stay longer.
我希望可以待更久。
Wǒ xīwàng kěyǐ dāi gèng jiǔ.คุณจะไปแล้วจริงๆเหรอ
Are you really leaving now?
你真的要走了吗?
Nǐ zhēn de yāo zǒule ma?ฉันเองก็อยากอยู่ให้นานกว่านี้อีกหน่อย แต่มีหลายอย่างเลยที่ต้องทำที่บ้าน
I wish I could stay a little longer, but lots to do back home. 
我也想多待一些时间,但家里还有许多事情等着去做呢。
Wǒ yě xiǎng duō dāi yīxiē shíjiān, dàn jiālǐ hái yǒu xǔduō shìqíng děngzhe qù zuò ne.ได้คุยกับคุณสนุกมากเลย
It's been nice talking with you. / I enjoyed talking with you.
很高兴和你聊天。
Hěn gāoxìng hé nǐ liáotiān.ฉันสนุกมากเลย
I had a very good time.
我玩得很开心。
Wǒ wán dé hěn kāixīn.ขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่แสนสนุกนี้
Thank you for the lovely evening. / Thank you for such a wonderful evening.
谢谢你让我度过了一个愉快的夜晚。/
Xièxiè nǐ ràng wǒ dùguòle yīgè yúkuài de yèwǎn. /
谢谢你给我一个美好的夜晚。
Xièxiè nǐ gěi wǒ yīgè měihǎo de yèwǎn.ขอบคุณที่ต้อนรับอย่างดี
Thank you for your hospitality.
谢谢你的热情款待。
Xièxiè nǐ de rèqíng kuǎndài.ขอบคุณที่ต้อนรับอย่างดี  ฉันมีความสุขมาก
Thank you for your hospitality. I had a wonderful time! 
谢谢你的热情款待。我好开心噢!
Xièxiè nǐ de rèqíng kuǎndài. Wǒ hǎo kāixīn ō!ฉันอยากจะขอบคุณที่คุณมา
I just wanted to thank you for coming. 
我想谢谢你的到来。
Wǒ xiǎng xièxiè nǐ de dàolái.ขอบคุณที่มา
Thank you for coming.
谢谢你的到来。
Xièxiè nǐ de dàolái.


 💕💕💕💕💕💕💕💕💕

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน กล่าวลา(ในงานเลี้ยง)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...