4 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน การขอร้องประโยคภาษาจีน การขอร้อง
👇👇👇👇👇👇👇


ฉันขอร้องหละ
I’m begging you.
我求你了。
Wǒ qiú nǐle.


ถือว่าฉันขอร้องคุณหละกัน
I beg you count.
算我求你了!
Suàn wǒ qiú nǐle!ฉันขอความกรุณาจากคุณสักเรื่องสิ
I must ask you a favor.
我求你一件事。
Wǒ qiú nǐ yī jiàn shì.ช่วยฉันหน่อยได้ไหม
May I ask you a favor?
我能请你帮个忙吗?
Wǒ néng qǐng nǐ bāng gè máng ma?ฉันขอให้คุณช่วยฉันหน่อย
Do you mind if I ask you a favor?
我可以请你帮个忙吗?
Wǒ kěyǐ qǐng nǐ bāng gè máng ma?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอให้ช่วยสักหน่อย
Would you mind if I ask you a favor?
你介意帮我一个忙吗?
Nǐ jièyì bāng wǒ yīgè máng ma?คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
Can you help me? / Would you please help me?
你能帮助我吗?
Nǐ néng bāngzhù wǒ ma?คุณช่วยฉันแก้ปัญหานี้ได้ไหม
Can you help me to solve this problem? 
你能帮我解决这个问题吗?
Nǐ néng bāng wǒ jiějué zhège wèntí ma?ขอโทษนะคะ เหมือนว่าฉันจะหลงทางแล้วหละ ฉันช่วยฉันหน่อยได้ไหม
Excuse me, I'm a little lost, Can you help me? 
不好意思,我好像有点迷路了,你能帮我吗?
Bù hǎoyìsi, wǒ hǎoxiàng yǒudiǎn mílùle, nǐ néng bāng wǒ ma?กรุณายกกระเป๋าใบนี้ไปให้ด้วย
Please carry this luggage. / Carry this luggage, please.
请帮我拿下行李。
Qǐng bāng wǒ ná xià xínglǐ.ฉันอยากให้คุณโทรหาฉันพรุ่งนี้
I’d like you to call me tomorrow.
希望你明天可以打电话给我。 
Xīwàng nǐ míngtiān kěyǐ dǎ diànhuà gěi wǒ.พรุ่งนี้ช่วยปลุกฉันตอนหกโมงเช้าได้ไหม
Can you wake me up at six tomorrow morning?
请你明天早上6点叫醒我,好吗?
Qǐng nǐ míngtiān zǎoshang 6 diǎn jiào xǐng wǒ, hǎo ma?ถ้าฉันเผลอหลับไป โปรดปลุกฉันด้วยนะ
In case I fall asleep, please wake me up. 
如果我睡着了,请叫醒我。
Rúguǒ wǒ shuìzháole, qǐng jiào xǐng wǒ.ถ้าฉันเผลอหลับไป คุณช่วยปลุกฉันหน่อยได้ไหม
If I fall asleep, will you wake me up?
我要是睡着了,叫醒我好吗?
Wǒ yàoshi shuìzháole, jiào xǐng wǒ hǎo ma?ขอเวลาให้ฉันสัก 2-3 นาทีได้ไหม
Could you spare me a few minutes? / Could I have a moment?
你能为我抽出几分钟的时间吗?
Nǐ néng wéi wǒ chōuchū jǐ fēnzhōng de shíjiān ma?ขอเวลาคุณสักครู่ได้ไหม
Could you spare a minute?
能占用你一点儿时间吗?
Néng zhànyòng nǐ yīdiǎnr shíjiān ma?คุณช่วยเบาเสียงทีวีให้หน่อยสิ
Would you turn sown the TV?
你能把电视的音量调小一点吗?
Nǐ néng bǎ diànshì de yīnliàng tiáo xiǎo yīdiǎn ma?เรามีเรื่องต้องคุยกันเป็นการส่วนตัว
We need to talk alone 
我们得单独谈谈。
Wǒmen děi dāndú tán tán.คุณช่วยขับรถไปส่งฉันที่บ้านได้ไหม
Will you drive me home?
你开车送我回家好吗?
Nǐ kāichē sòng wǒ huí jiā hǎo ma?โปรดบอกฉันด้วยว่า ฉันควรทำยังไงดี
Please tell me what to do!
求你告诉我该怎么办!
Qiú nǐ gàosù wǒ gāi zěnme bàn!ขอร้องหละ ฉันต้องการใครสักคนอยู่เป็นเพื่อนฉัน
Please, I need the company
求你了,我需要有人陪。
Qiú nǐle, wǒ xūyào yǒurén péi.ฉันขอความเมตตาจากคุณ
I begged you to hold your hand. 
我求你手下留情。
Wǒ qiú nǐ shǒuxià liúqíng.


💘💘💘💘💘💘💘💘

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน การขอร้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...