10 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน อ้ำอึ้ง ไม่รู้จะพูดยังไงดี โดยส่วนตัวแล้ว

ประโยคภาษาจีน อ้ำอึ้ง ไม่รู้จะพูดยังไงดี โดยส่วนตัวแล้ว

👇👇👇👇👇👇👇


ขอคิดดูก่อน
Let me see.
让我想一想。
Ràng wǒ xiǎng yī xiǎng.ฉันหมายความว่า
I mean,……….
我是说,….. ; 我的意思是,....
Wǒ shì shuō, ... ;Wǒ de yìsi shì,…..เมื่อกี้ฉันจะพูดอะไรนะ
What was I saying?
刚说到哪了?
Gāng shuō dào nǎle?ฉันพูดถึงไหนแล้ว  
Where was I?
我说到哪了?
Wǒ shuō dào nǎle?ฉันไม่รู้จะพูดยังไง
I don’t know how to put this.
我不知道怎么说。
Wǒ bù zhīdào zěnme shuō.ฉันควรจะพูดยังไงดี
How should I put this?
我该怎么说?
Wǒ gāi zěnme shuō?คุณเรียกมันว่าอะไรนะ
What do you call it?
你怎么称呼它?
Nǐ zěnme chēnghu tā?คุณเรียกมันเป็นภาษาจีนว่าอะไร
What do you call it in Chinese?
你用中文怎么称呼它?
Nǐ yòng zhōngwén zěnme chēnghu tā?คุณเรียกมันเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร
What do you call it in English? 
你用英文怎么称呼它?
Nǐ yòng yīngwén zěnme chēnghu tā?ฉันนึกคำเหมาะๆไม่ออกเลย
I can’t think of the right word.
我想不出来合适的词。
Wǒ xiǎng bù chūlái héshì de cí.เท่าที่ฉันรู้
As far as I know,…….
据我所知,……..
Jù wǒ suǒ zhī,……..


ในความคิดของฉัน
As far as I’m concerned,…….
就我而言,………
Jiù wǒ ér yán,………


โดยส่วนตัวแล้ว
Personally,…..
在我看来,……;  就我个人而言,…..
Zài wǒ kàn lái,……; Jiù wǒ gèrén ér yán,…..พูดตรงๆเลยนะ
To be frank,……
坦白地说,.... ; 坦白地讲,…….; 说实话,....
Tǎnbái dì shuō,….. ; Tǎnbái dì jiǎng,.....; Shuō shíhuà,…..พูดจริงๆนะ
Seriously,…..
说真的,…….
Shuō zhēn de,…….

💕💕💕💕💕

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน อ้ำอึ้ง ไม่รู้จะพูดยังไงดี โดยส่วนตัว

แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...