19 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน พาเที่ยว
ประโยคภาษาจีน พาเที่ยว

↧↧↧↧↧↧↧↧↧


คุณมีคนพาเที่ยวหรือยัง
Is there anyone to accompany you on the tour?
有人陪你去旅游吗?
Yǒurén péi nǐ qù lǚyóu ma?ถ้าคุณต้องการฉันจะพาคุณเที่ยวชมรอบเมืองเลย
If you like, I’ll show you around the town./Would you like me to show you around the town?
如果你愿意的话,我可以带你去城里转一转。
Rúguǒ nǐ yuànyì dehuà, wǒ kěyǐ dài nǐ qù chéng lǐ zhuàn yī zhuàn.ฉันจะพาพวกคุณไปเดินชมรอบๆ
I'll show you around.
我会带你们四处转一转。
Wǒ huì dài nǐmen sìchù zhuàn yī zhuàn.คุณอยากไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในวันอาทิตย์หน้าไหม
Would you like to go sightseeing next Sunday?
下星期天你想去参观旅游景点吗?
Xià xīngqítiān nǐ xiǎng qù cānguān lǚyóu jǐngdiǎn ma?บางทีคุณอาจต้องการเยี่ยมชมกรุงเทพ
Perhaps you would like to pay a visit to Bangkok.
也许,你乐意去游览一下曼谷。
Yěxǔ, nǐ lèyì qù yóulǎn yīxià màngǔ.คุณอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
Are there any particular places you’d like to visit?
你有什么特别想去的地方吗?
Nǐ yǒu shén me tèbié xiǎng qù de dìfāng ma?ฉันอยากไปดูสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของไทย
I’d like to see some old Thai architecture.
我想看一些古老的泰国建筑。
Wǒ xiǎng kàn yīxiē gǔlǎo de tàiguó jiànzhú.


ที่นี่มีชื่อเสียงมากเรื่องทัวร์ชมหิ่งห้อย
This place is famous for firefly tour.
这个地方以萤火虫之旅而闻名。
Zhège dìfāng yǐ yínghuǒchóng zhī lǚ ér wénmíng.
ซื้อตั๋วแล้วเข้าไปข้างในกันเถอะ
Let’s get the tickets and go in.
我们买票进去吧。
Wǒmen mǎi piào jìnqù ba.

ค่าเข้าชมวัดอรุณ 50 บาท
Wat Arn entrance fee is 50 Bath.
郑王庙的门票50 泰铢。
Zhèng wáng miào de ménpiào 50 tàizhū.


ประวัติของวัดนี้มีบันทึกไว้ตรงนี้ค่ะ
The history of this temple is written here.
这座寺庙的历史就写在这里。
Zhè zuò sìmiào de lìshǐ jiù xiě zài zhèlǐ.


เราควรถอดรองเท้าไว้ตรงนี้
We’re supposed to take off our shoes here.
我们应该在这里脱鞋。
Wǒmen yīnggāi zài zhèlǐ tuō xié.


พวกเราต้องถอดรองเท้าไว้ที่นี่
We need to take off our shoes here.
我们得把鞋脱了。
Wǒmen děi bǎ xié tuōle.


เราไม่ควรพูดเสียงดังในวัด
We shouldn’t talk loudly in temples.
我们不应该在寺庙里大声讲话。
Wǒmen bù yìng gāi zài sìmiào lǐ dàshēng jiǎnghuà.


คุณอยากซื้อของที่ระลึกบ้างไหม
Would you like to buy a souvenir?
你想买纪念品吗?
Nǐ xiǎng mǎi jìniànpǐn ma?


ให้ฉันถ่ายรูปให้คุณนะ
Let me take a picture of you./ I’ll take a picture of you.
让我给你拍张照片吧。
Ràng wǒ gěi nǐ pāi zhāng zhàopiàn ba.


ไปเรียนนวดแผนไทยที่วัดโพธิ์กันเถอะ
Let’s take a Thai traditional massage course at Wat Pho.
我们去卧佛寺学泰式按摩吧!
Wǒmen qù wò fósì xué tài shì ànmó ba!


ลำบากพวกคุณแล้ว ที่พาเราเยี่ยมชม
You must be tired taking us around. 
你们陪我们参观,辛苦了。
Nǐmen péi wǒmen cānguān, xīnkǔle.

💘💘💘💘💘💘💘💘💘

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน พาเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...