4 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน ปฏิเสธคำขอร้อง


ประโยคภาษาจีน ปฏิเสธคำขอร้อง


👇👇👇👇👇👇👇👇👇


ขอโทษนะที่ฉันช่วยคุณไม่ได้
I’m sorry but I can’t help you.
对不起,我帮不了你。
Duìbùqǐ, wǒ bāng bùliǎo nǐ.


น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
It is to be regretted that I can't help you.
可惜我帮不了你的忙。
Kěxí wǒ bāng bùliǎo nǐ de máng.ฉันเกรงว่าจะทำไม่ได้
I’m afraid I can’t do that.
我恐怕我做不到。
Wǒ kǒngpà wǒ zuò bù dào.ฉันเห็นใจคุณ แต่คราวนี้ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
I sympathize but I could do nothing for you.
我同情你,但是这次是帮不了你了。
Wǒ tóngqíng nǐ, dànshì zhè cì shì bāng bùliǎo nǐle.ขอโทษด้วยนะ ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ในครั้งนี้!
I'm sorry, I can't help you out this time! 
很抱歉,这次我帮不了你。
Hěn bàoqiàn, zhè cì wǒ bāng bùliǎo nǐ.ฉันเกรงว่าจะช่วยคุณไม่ได้ เพราะฉันก็ไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นนี้
I'm afraid I can't help you. I'm new here myself.
恐怕帮不了你,我对这的情况也不熟。
Kǒngpà bāng bùliǎo nǐ, wǒ duì zhè de qíngkuàng yě bù shú.ฉันก็อยากช่วยคุณนะ แต่ฉันช่วยไม่ได้จริงๆ
I wish I could help you, but I can’t.
我希望能帮助你,但我真的帮不了。
Wǒ xīwàng néng bāngzhù nǐ, dàn wǒ zhēn de bāng bùliǎo.ขอโทษด้วยนะ ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่เลย
I’m sorry, but I’m busy right now.
对不起,我想在很忙。
Duìbùqǐ, wǒ xiànzài hěn máng.ต้องขอโทษด้วย ตอนนี้ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้  เพราะฉันกำลังยุ่งอยู่
I'm afraid I can't help you at present because I'm too busy.
很抱歉,我现在帮不了你,我实在太忙了。
Hěn bàoqiàn, wǒ xiànzài bāng bùliǎo nǐ, wǒ shízài tài mángle.เราช่วยคุณไม่ได้ คุณต้องแบกรับมันเองแล้วหละ
We can't help you with it. You’ll just have to carry your cross.
我们帮不了你的忙,你只好自己承受了。
Wǒmen bāng bùliǎo nǐ de máng, nǐ zhǐhǎo zìjǐ chéngshòule.ไปขอร้องคนอื่นเถอะนะ
Please ask somebody else.
去求别人吧。
Qù qiú biérén ba.


ฉันไม่อยากทำอย่างนั้น
I don’t want to do that.
我不想那样做。
Wǒ bùxiǎng nàyàng zuò.


ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก
I just can’t do it.
我就是做不到。
Wǒ jiùshì zuò bù dào.


อย่าทำให้ฉันลำบากใจเลย
Don't embarrass me!
别为难我了!
Bié wéinán wǒle!


เลิกคิดได้เลย
Cut it out
够了吧!
Gòule ba!


เลิกคิดได้เลย ฉันบอกแล้วว่าไม่
Cut it out. I said no.
别说了。我说不行。
Bié shuōle. Wǒ shuō bù xíng.


ฉันบอกว่าไม่ก็คือไม่
I said no and I mean it.
我说不行就是不行,我是认真的。
Wǒ shuō bu háng jiùshì bùxíng, wǒ shì rènzhēn de.


เลิกพูดซ้ำซากเถอะ
Stop harping on it.
别再唠叨了。
Bié zài láo daole.


อย่าหวังเลย
Not a chance!
没门!
Méimén!


คุณขอมากเกินไปแล้ว
You’re asking too much.
你要求太多了。
Nǐ yāoqiú tài duōle.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ปฏิเสธคำขอร้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...