18 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน ข่าวคราว


ประโยคภาษาจีน ข่าวคราว
👇👇👇👇👇คุณรู้ไหมว่าแม็คเป็นยังไงบ้าง
Do you know how Max is doing?
你知道Max过得怎么样吗?
Nǐ zhīdào Max guò de zěnme yàng ma?คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง
Do you know how he is now?
你知道他现在过得怎么样吗?
Nǐ zhīdào tā xiànzàiguò de zěnme yàng ma?ฉันอยากรู้จังว่าแม็คเป็นยังไงบ้าง
I wonder how Max is doing.
我想知道Max现在过得怎么样。
Wǒ xiǎng zhīdào Max xiànzàiguò de zěnme yàng.ฉันกำลังถามคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้าง
I was asking you how you've been. 
我是在问你过得怎么样。 
Wǒ shì zài wèn nǐ guò de zěnme yàng.อย่าลืมเล่าให้ฉันฟังว่างานปาร์ตี้เป็นยังไงบ้าง
Let me know how the party goes.
 别忘了告诉我派对过得怎么样。
Bié wàngle gàosù wǒ pàiduìguò de zěnme yàng.เขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
How has he been these years? 
这些年他过得怎么样?
Zhèxiē nián tāguò de zěnme yàng?ฉันหมายถึง ชีวิตเธอเป็นยังไงบ้าง
I mean, how's her life? 
我是说,她的生活过得怎么样呢?
Wǒ shì shuō, tā de shēnghuóguò de zěnme yàng ne?ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปี คุณเป็นยังไงบ้าง
Haven’t seen you for years. How’s it going?
好几年不见了。过得怎么样?
Hǎojǐ nián bùjiànle.Guò de zěnme yàng?ช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้าง
How are you doing recently? 
你最近过得怎么样?
Nǐ zuìjìnguò de zěnme yàng?ฉันไม่ได้ข่าวจากพอลมาหลายปีแล้ว
I’ve heard nothing from Paul for years.
我多年没有Paul的消息了。
Wǒ duōnián méiyǒu Paul de xiāoxile.ช่วงที่ผ่านมาคุณได้คุยกับพอลบ้างไหม
Have you talked with Paul recently?
你最近跟Paul谈话吗?
Nǐ zuìjìn gēn Paul tánhuà ma?ฉันได้ยินมาว่าหล่อนมีแฟนแล้ว
I heard that she’s got a boyfriend.
我听说她有男朋友了。
Wǒ tīng shuō tā yǒu nán péngyǒule.ฉันได้ยินมาว่าเขาเคยแต่งงานมาแล้ว
I have heard that he has been married before. 
我听说他过去结过婚。
Wǒ tīng shuō tā guòqù jiéguò hūn.ฉันได้ยินมาว่าแอนนากำลังตั้งครรภ์อีกครั้ง
I hear Anna's expecting again.
我听说Anna又怀孕了。
Wǒ tīng shuō Anna yòu huáiyùnle.ฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นมะเร็ง
I learned that he was suffering from cancer.
我听说他患了癌症。
Wǒ tīng shuō tā huànle áizhèng.ฉันได้ยินมาว่าธุรกิจของเขาขาดทุน
I hear that he is losing by his business.
 听说他做生意亏本了。
Tīng shuō tā zuò shēngyì kuīběnle.นี่มันไม่ได้มีอะไรมากนอกกจากข่าวลือ
This is only hearsay. It's nothing but hearsay.
这只不过是听说而已。
Zhè zhǐ bùguò shì tīng shuō éryǐ.คุณรู้หรือยังว่าชินหย่าแล้ว
Did you know that Chin got divorced?
你知道Chin离婚了吗?
Nǐ zhīdào Chin líhūnle ma?เป็นแค่ข่าวลือนะ
It’s just a rumor.
这只是个谣言。
Zhè zhǐshì gè yáoyán.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ข่าวคราว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...