25 มีนาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ห้องพักหันหน้าออกไปสู่ทะเลThe room look on the sea.

房间面向大海。

Fáng jiān miàn xiàng dà hǎi.

 

วิวสวย A fine view.

美好的景色。

Měi hǎo de jǐng sè.

 

เขาเป็นคนที่มีมารยาทดี He is a man with fine manners.

他是一个举止优雅的男人。

Tā shì yí gè jǔ zhǐ yōu yǎ de nán rén.

 

ประโยคนั้นควรจะแปลดังนี้ That sentence should be translated like this.

那个句子应该这么翻译。

Nà gè jù zi yīng gāi zhè me fān yì.

 

หนังสือเล่มนี้เป็นของเขา ไม่ใช่ของคุณ This book is his, not yours.

这本书是他的,不是你的。

Zhè běn shū shì tā de, bùshì nǐ de.

 

ฉันมีวิธีการการจัดการของฉัน เธอเองก็มีของเธอ I have my way, and she has hers.

我有我的处事方式,她有她的。

Wǒ yǒu wǒ de chǔ shì fāng shì, tā yǒu tā de.

*处事 Chǔ shì จัดการเรื่องราว ;บริหารงาน

 

บางทีฝนอาจจะตก Perhaps it will rain.

也许要下雨了。

xǔ yào xià yǔle.

 

รับไว้ Catch!

接着!

Jiē zhe! 

 

ฉันเป็นหวัดหนักมาก  I have caught a bad cold.

我得了重感冒。

Wǒ dé le zhòng gǎn mào.

 

สีเดียวกัน ;สีเหมือนกัน It’s the same colour.

一样的颜色。

Yí yàng de yán sè.

 

เด็กสองคนอยู่ในวัยเดียวกัน Two boys of the same age.

两个年龄的男孩子。

 Liǎng gè nián líng de nán hái zi.

 

พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน We live in the same city.

我们住在同一个城市里。

men zhù zài tóng yí gè chéng shì lǐ.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...