ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

He didn't want to get involved in it.

他不想插手这事。

Tā bù xiǎng chā shǒu zhè shì.

*插手 

Chā shǒu 

เข้าแทรก

เข้าร่วม (ทำเรื่องบางอย่าง)

 


เขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย นอกจากนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว

He doesn't know anything about the matter, besides, he doesn't want to get involved.

他对这件事不清楚,再说,他也不想插手。

Tā duì zhè jiàn shì bù qīng chǔ, zài shuō, tā yě bù xiǎng chā shǒu. 

 


ฉันแน่ใจว่าเธอไม่ต้องการให้พวกเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเธอ I'm sure she doesn't want us horning in on her business.

我肯定她不希望我们插手她的事。

Wǒ kěn dìng tā bù xī wàng wǒ men chā shǒu tā de shì.

 


การเข้าไปยุ่งของเขาทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิง His meddling made a mess of everything.

他一插手,就把事情全弄糟了。

Tā yī chā shǒu, jiù bǎ shì qíng quán nòng zāo le.

 


ฉันยังมีธุระอยู่ อย่ามากวนฉันเลย 

I have something else to do. Don't bother me.

我还有事,别来纠缠。

Wǒ hái yǒu shì, bié lái jiū chán.

*纠缠 

Jiū chán 

กวน

กวนใจ

รบกวน

เกี่ยวพัน

 


ชะตากรรมของเธอเกี่ยวพันกับเขา Her fate intertwined with his.

她与他的命运纠缠在一起。

Tā yǔ tā de mìng yùn jiū chán zài yì qǐ. 

 


ปัญหายุ่งอีนุงตุงนัง The problem has become very complicated.

问题纠缠不清。

Wèn tí jiū chán bù qīng.

*纠缠 

Jiū chán 

ยุ่งเหยิง

ยุ่งอีนุงตุงนัง

 


เขามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองมากเกินไปจนไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ He was too preoccupied with his own thoughts to notice anything wrong.

他只顾想着心事,没注意到有什么不对。

Tā zhǐ gù xiǎng zhe xīn shì, méi zhù yì dào yǒu shé me bú duì.

 


คุณไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย คุณเอาแต่สนใจตัวคุณเอง 

You never think of anyone but yourself. 

你从来不考虑别人,就只顾你自己。

Nǐ cóng lái bù kǎo lǜ bié rén, jiù zhǐ gù nǐ zì jǐ. 

 


เขาสนใจแค่การหาเงินเท่านั้น He's just trying to make money. 

他只顾赚钱。

Tā zhǐ gù zhuàn qián.

 


อย่าโฟกัสแค่เรื่องงานและการจ่ายบิล Don't settle for a job that pays the bills.

不要只顾着工作,和支付账单。

Bú yào zhǐ zhe gōng zuò, hé zhī fù zhàng dān.

 


ในตอนนั้นฉันเอาแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับงาน In those days all I cared about was my career. 

那时候我只顾埋头工作。

Nà shí hòu wǒ zhǐ gù mái tóu gōng zuò.
🍁🍁🍁🍁🍁


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节