ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ในใจของคุณกำลังรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม มองอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมด 

You've got this worry on your mind, so nothing suits you.

你心里有委屈,就看什么也不顺眼。

Nǐ xīn li yǒu wěi qu, jiù kàn shén me yě bú shùn yǎn.

*委屈

Wěi qu 

การที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ;

การที่ต้องกล้ำกลืนความไม่เป็นธรรม


*不顺眼 

Bú shùn yǎn 

เขม่น

เกิดไม่ชอบขี้หน้า 

ไม่ถูกใจ

 


พวกเขาเกิดเขม่นซึ่งกันและกันเมื่อเห็น 

They detested each other on sight. 

他们互相看着就不顺眼。

men hù xiāng kàn zhe jiù bú shùn yǎn. 

 


ทำไมคุณมักจะไม่ชอบขี้หน้าฉันนักนะ 

Why do you always have a problem with me? 

你为什么总是看我不顺眼?

Nǐ wèi shén me zǒng shì kàn wǒ bú shùn yǎn?

 


สำหรับฉันแล้ว ทุกอย่างดูไม่ถูกใจฉันเลย  

Everything was disagreeable to me. 

对我来说,一切看着都不顺眼。

Duì wǒ lái shuō, yí qiè kàn zhe dōu bú shùn yǎn.

 


พวกเราไม่กลัวภาระที่หนัก จะต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้ 

We're not afraid of the heavy task and are determined to do a good job.

我们不怕担子重,一定要把事情办好。

men bú pà dàn zi zhòng, yí dìng yào bǎ shì qíng bàn hǎo.

*担子 

Dàn zi  

ภาระ

 

เวลามันห่างกันนานเกินไป ดังนั้นความประทับใจเหล่านี้ต่างก็ได้เลือนหายไปมาก 

With the passage of time, these impressions became dim. 

时间隔得太久,这些印象都非常淡薄了。

Shí jiàn gé dé tài jiǔ, zhè xiē yìn xiàng dōu fēi cháng dàn bó le.

*淡薄 

Dàn bó  

(ความประทับใจ)ค่อยๆเลือนไป ค่อยๆเลือนหายไป

 

เขาไม่ต้อนรับพวกเรา 

He didn't welcome us.

他不欢迎我们。

Tā bù huān yíng wǒ men.

 


เมื่อความรักค่อยๆเลือนหายไป ทำอะไรก็ไม่ถูกใจ 

Faults are thick where love is thin. 

爱情一淡薄,样样不顺眼。

Ài qíng yī dàn bó, yàng yàng bú shùnyǎn.

 

ความประทับใจของฉันในเรื่องนี้ค่อยๆเลือนหายไป 

The event has left only faint memories in my mind.

对这件事我的印象已很淡漠了。

Duì zhè jiàn shì wǒ de yìn xiàng yǐ hěn dàn mò le.

 


มันไร้ประโยชน์ที่จะพูดดีๆกับเขา 

Kind words are wasted upon him. 

跟他说好话是白说了。

Gēn tā shuō hǎo huà shì bái shuō le.

 


เขาเสียเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตไปหลายปี 

He wasted the best years of his life. 

他一生中最好的时光白白浪费了。

Tā yī shēng zhōng zuì hǎo de shí guāng bái bái làng fèi le. 

 

 


💘💘💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节