ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่อาจจะระงับน้ำตาที่ไหลพรากออกมาได้ 

I can't hold back my tears.

抑制不住眼泪。

zhì bú zhù yǎn lèi.

 


เขาไม่สามารถระงับอารมณ์อยากรู้อยากเห็นของเขาได้ 

He could not restrain his curiosity.

他克制不住自己的好奇心。

Tā kè zhì bú zhù zì jǐ de hào qí xīn.

 


ระงับอารมณ์หุนหันพลันแล่น 

Control your impatience.

克制急躁情绪。

zhì jí zào qíng xù.

 


เราสังเกตการเคลื่อนไหวของเขาอย่างละเอียดรอบคอบในทุกๆรายละเอียด 

We carefully watched every detail of his action.

我们仔细观察了他动作的每个细节。

men zǐ xì guān chá le tā dòng zuò de měi gè xì jié.

*仔细 

Zǐ xì 

ละเอียด; รอบคอบ


*细节 

Xì jié 

ข้อปลีกย่อย; รายละเอียด

 


คุณควรจะพิจารณาทบทวนปัญหานี้อีกครั้งอย่างรอบคอบ 

You should give it careful reconsideration. 

你应该仔细地重新考虑一下这个问题。

Nǐ yīng gāi zǐ xì de chóng xīn kǎo lǜ yí xià zhè gè wèn tí.

 


ให้พวกเราดูอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น 

Let's have a closer look.

让我们更仔细地看一看。

Ràng wǒ men gèng zǐ xì de kàn yí kàn.

 


ถ้าคุณกล้าเล่นตุกติกกับฉัน ฉันจะตัดหัวของคุณ 

I'll chop your head off if you dare to make any tricks! 

你要是敢耍花招,我叫你人头落地!

Nǐ yào shì gǎn shuǎ huā zhāo, wǒ jiào nǐ rén tóu luò dì!

*耍花招 

Shuǎ huā zhāo 

เล่นลูกไม้ ;ใช้กลอุบาย(หัวหมอ)เล่นลวดลายเล่นตุกติก ;ออกลาย

*人头落地 

Rén tóu luò dì 

ตัดหัว

 


ฉันไม่ชอบที่คุณหัวหมอสะเปะสะปะ 

You know I don't like it when you do that. 

我不喜欢你乱耍花招。

Wǒ bù xǐ huān nǐ luàn shuǎ huā zhāo.


 

หยุดหัวหมอได้แล้ว ฉันไม่เชื่อคุณหรอก 

None of your games, I won't believe you. 

别耍花招了,我不会相信你的。

Bié shuǎ huā zhāo le, wǒ bú huì xiāng xìn nǐ de.

 


เขากำลังเล่นลูกไม้เพื่อหลอกคุณนะ 

He's pulling some sort of trick on you. 

他在耍花招骗你呢。

Tā zài shuǎ huā zhāo piàn nǐ ne.🌳🌳🌳🌳🌳


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节