ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันจำเสียงของเธอได้แล้ว 

I recognize your voice.

我听出你的声音来了。

Wǒ tīng chū nǐ de shēng yīn lái le.

 


เธอยื่นของขวัญให้ 

She hands her a present.

她递上一份礼物。

Tā dì shàng yí fèn lǐ wù. 

 


ระยะนี้ฉันยุ่งยิ่งนัก 

I've been very busy recently.

我最近忙得很。

Wǒ zuì jìn máng de hěn.

 

เขาหวาดกลัวยิ่งนัก 

He was scared.

他怕得很。

Tā pà de hěn.

 


ฉันไม่ได้ถามให้ชัดเจน 

I didn't ask clearly.

我没问清楚。

Wǒ méi wèn qīng chǔ.เขากำลังจะอธิบาย แต่เธอกลับหัวเราะขึ้นมา 

He was about to offer an explanation, but she was beginning to laugh. 

他正要解释,她却笑起来了。

Tā zhèng yào jiě shì, tā què xiào qǐ lái le.

 


หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนัขตัวนั้น ทุกคนก็หัวเราะขึ้นมากันหมด 

Everyone was amused at by the story about the dog. 

大家听了关于那只狗的故事都笑起来了。

jiā tīng le guān yú nà zhī gǒu de gù shì dōu xiào qǐ lái le. 

 


ถ้าคุณไม่พูดให้ชัดเจน เราก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือคุณได้ 

If you don't make it clear, we can't help you.

如果你不说清楚,我们就不能帮助你。

guǒ nǐ bù shuō qīng chǔ, wǒ men jiù bù néng bang zhù nǐ.

 


คุณต้องพูดให้ชัดเจน เราจึงจะช่วยคุณได้ 

You must make it clear that we can help you.

你一定要说清楚,我们才能帮助你。

Nǐ yí dìng yào shuō qīng chǔ, wǒ men cái néng bang zhù nǐ.

 


พวกเขาได้เข้าชมนิทรรศการนั้นแล้ว 

They have visited the exhibition.

他们已经参观了那个展览会。

men yǐ jīng cān guān le nà gè zhǎn lǎn huì.

 


ฉันได้แก้ไขปัญหานี้ไปแล้ว

I've fixed the problem.

我已解决了这个问题。

Wǒ yǐ jiějuéle zhège wèntí.

 


ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว 

All the problems have been solved.

所有的问题都解决了。

Suǒ yǒu de wèn tí dōu jiě jué le. 

 


ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว 

The problem is finally solved. 

问题算解决了。

Wèn tí suàn jiě jué le. 


🌴🌴🌴🌴


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节