ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
คุณต้องกินอะไรบ้าง คุณถึงจะมีกำลังวังชา

You gotta have something to build up your strength. 

你得吃点东西,这样你才有力气。

Nǐ děi chī diǎn dōng xī, zhè yàng nǐ cái yǒu lì qì.

 

แต่บางครั้งระยะทางและความเฉยเมยก็มีผลเช่นกัน 

But sometimes distance and detachment have their place. 

但有时,距离和淡漠也有其作用。

Dàn yǒushí, jùlí hé dànmò yěyǒu qí zuòyòng.

*淡漠 

Dàn mò 

เฉยเมย 

ไม่กระตือรือร้น 

เนือยๆ

 

คำชมเชยเช่นนี้ฉันรับคงรับไม่ไหว 

I just don't deserve such praise. 

我可当不起这样的夸奖。

Wǒ kě dāng bù qǐ zhè yàng de kuā jiǎng.

* 

Dāng 

รับผิดชอบ 

รับ

 

เขาย้ายออกไปตั้งนานแล้ว 

He moved out long ago.

他早就搬走了。

Tā zǎo jiù bān zǒu le.

 

ฉันรู้ว่าผู้คนมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เหยียดหยาม 

I know people look at me hatefully. 

我知道世人常以白眼看我。

Wǒ zhī dào shì rén cháng yǐ bái yǎn kàn wǒ.

 

คำพูดนั้นอย่าให้มีคำเหน็บแนมแทรกอยู่ 

Don't be sarcastic. 

话里别带刺儿。

Huà lǐ bié dài cìr.

 

เขามักจะพูดจาเหน็บแนมอยู่เสมอ 

There's always a sting in his words. 

他说话总带刺儿。

Tā shuō huà zǒng dài cìr. 

 

เวลายังมีเหลือเฟือ 

There's still plenty of time.

时间很从容。

Shí jiān hěn cóng róng.

 *从容 

Cóng róng 

(เวลาหรือเศรษฐกิจการเงิน) เหลือเฟือ


 

ฉันก็แค่อยากรู้ว่าคุณกำลังปิดบังอะไรฉันอยู่ 

I just wanna know what the hell you're hiding. 

我只想知道你在瞒着什么。

Wǒ zhǐ xiǎng zhī dào nǐ zài mán zhe shén me.

 

เขาเป็นคนนิสัยโผงผางตรงไปตรงมา ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคำพูดคำจาไม่เคยอ้อมค้อม 

He's very forthright and never minces his words. 

他是个直性子,说话从来不会转弯儿。

Tā shì gè zhí xìng zi, shuō huà cóng lái bú huì zhuǎn wānr.

 

ดูสีหน้าเขาไม่ตื่นตระหนกตกใจเลย คล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

He looks very quiet. It doesn't look like something's wrong.

看他的神情很安静,不像出了什么事。

Kàn tā de shén qíng hěn ān jìng, bú xiàng chū le shén me shì.

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节