ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


กรุณาแสดงตั๋วของคุณให้ฉันดูด้วยค่ะ(ครับ) 

Show me your ticket, please.

请出示你的票。

Qǐng chūshì nǐ de piào.

 


กรุณาโชว์พาสปอร์ตของคุณให้ฉันดูด้วยค่ะ(ครับ) 

Show me your passport, pleas.

请出示你的护照。

Qǐng chū shì nǐ de hù zhào.


 

ยินดีที่ได้รู้จัก 

Nice to meet you.

很高兴见到你。

Hěn gāo xìng jiàn dào nǐ.

 

คุณเป็นคนประเทศไหน 

What nationality are you?

你是哪儿国人?

Nǐ shì nǎr guó rén?

 

คุณทำงานอะไร 

What is your job?

你的工作是干什么?

Nǐ de gōng zuò shì gàn shén me?

 

คุณทำงานอะไร 

What’s your job?

你是做什么工作的?

Nǐ shì zuò shén me gōng zuò de?

 

นาฬิกาของคุณคือยี่ห้ออะไร 

What make is your watch?

你的手表是什么牌子的?

Nǐ de shǒu biǎo shì shén me pái zi de?

 

เราทุกคนภูมิใจในตัวเขา 

We are all proud of him.

我们都为他感到骄傲。

Wǒ men dōu wèi tā gǎn dào jiāo ào.

 

พอฟังเขาพูดแล้ว ฉันก็อดไม่ได้ที่จะทำสงครามเย็น 

Hearing what he said, I could not help trembling with fear. 

听了他的话,我不由得打了个冷战。

Tīng le tā de huà, wǒ bù yóu dé dǎ le gè lěng zhàn.

*不由得 

Bù yóu dé 

ช่วยไม่ได้ 

อดไม่ได้ที่จะ 

*冷战 

Lěng zhàn 

สงครามเย็น

 

พอฟังเขาพูดเท่านั้นแหละเธอก็ยิ่งโกรธเพิ่มมากขึ้น

Her anger rose at his words. 

听了他的话她更加生气了。

Tīngle tā de huà tā gèng jiā shēng qì le.

 

ใครๆก็พูดกันอย่างนี้ 

Everyone's been saying so.

大家都这么说。

jiā dōu zhè me shuō.

 

มีคนบอกกับฉันแบบนั้นมาหลายปีแล้ว

People have been telling me that for years. 

这么多年大家都是这么说。

Zhè me duō nián dà jiā dōu shì zhè me shuō.

 

 

🌸🌸🌸🌸


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节