ประโยคภาษาจีนทีใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ที่นี่กำลังขาดคน 

We are shorthanded at the moment. 

我们这里正缺人。

Wǒmen zhè lǐ zhèng quē rén. 

 

ที่นี่ยังขาดคนอยู่นะ 

We are still short of hands. 

我们这里还缺人。

men zhè lǐ hái quē rén.

 

ไม่พบอะไรเลย  ค้นอะไรไม่เจอสักอย่าง

Nothing can be found.

什么也搜不着。

Shén me yě sōu bù zháo.

 

คุณทำได้ค่อนข้างดีทีเดียว

You did quite well.

你做得相当好。

Nǐ zuò de xiāng dāng hǎo.

 

ฉันไม่เคยคบเขามาก่อน

I haven't dealt with him.

我没有跟他打交道过。

Wǒ méi yǒu gēn tā dǎ jiāo dào guò.

 

เขามองปัญหาได้อย่างแหลมคม 

He has a sharp point of view.

他看问题很尖锐。

Tā kàn wèn tí hěn jiān ruì.

 

ฉันทำตามที่สั่งแล้ว

I just did what I was told. 

我就按照吩咐做了。

Wǒ jiù àn zhào fēn fù zuò le.

 

ปรบมือรัว ๆ ให้กับเธอ 

Give her a big round of applause! 

为她热烈鼓掌!

Wèi tā rè liè gǔ zhǎng!

 

เธอจูบเขาอย่างดูดดื่ม 

She kissed him with unusual fervor. 

她特别热烈地吻着他。

Tā tè bié rè liè de wěn zhe tā.

 

เรื่องราวได้คลี่คลายไปอย่างไรบ้าง

How's it going?

事情进展如何?

Shì qíng jìn zhǎn rú hé?

 

เขาส่งเสียงร้องโอดโอย(ด้วยความเจ็บปวด) 

He gave a groan. 

他发出一声呻吟。

Tā fā chū yì shēng shēn yín.

*呻吟

 Shēn yín

 ครวญคราง

 โอดโอย (ด้วยความเจ็บปวด)

 

เขานอนร้องครวญครางอยู่บนพื้น 

He lay on the floor groaning.

他躺在地板上呻吟。

Tā tǎng zài dì bǎn shàng shēn yín. 


เขาร้องครางด้วยความเจ็บปวด

He groaned in anguish.

他痛苦地呻吟。

Tā tòng kǔ de shēn yín.


🌻🌻🌻🌻


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节