ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันหมายถึงฉันจะออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำ 

I mean, I'll just drop out and get a job.

我是说,我就退学找个工作好了。

Wǒ shì shuō, wǒ jiù tuì xué zhǎo gè gōng zuò hǎo le.

 


คุณคงบ้าไปแล้วหละที่จะออกจากโรงเรียน 

You'd be crazy to drop out.

你要退学真是发疯了。

Nǐ yào tuì xué zhēn shì fēng le. 

 

เธอตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยสักสองสามปี 

She planned to drop out from college for a year.

她决定从大学退学几年。

Tā jué dìng cóng dà xué tuì xué jǐ nián.

 


ฉันไม่อยากจะบอกเขาว่าฉันจะออกจากโรงเรียน 

I couldn't tell her I wanted to quit school. 

我不想告诉他我要退学。

Wǒ bù xiǎng gào sù tā wǒ yào tuì xué.

 


เป็นเรื่องปกติที่การเริ่มต้นทดลองไม่ค่อยจะราบรื่นดีนัก 

It is to be expected that an experiment will sometimes run into a snag at first.

开始试验不很顺手也是很自然的。

Kāi shǐ shì yàn bù hěn shùn shǒu yě shì hěn zìrán de.

*顺手 

Shùn shǒu 

ราบรื่น; 

สะดวกสบาย

 


ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น 

It was done without a hitch. 

事情办得相当顺手。

Shì qíng bàn dé xiāng dāng shùn shǒu.

 

 

เท่าที่ฉันรู้คืองานของคุณไม่ราบรื่นเอาซะเลย 

As far as I know, you are not getting on well with your work. 

据我所知,你的工作不顺手。

Jù wǒ suǒ zhī, nǐ de gōng zuò bú shùn shǒu.

 


โปรดปิดประตูเมื่อคุณออกไปข้างนอก 

Please close the door when you go out.

出去时请顺手儿关上门。

Chū qù shí qǐng shùn shǒur guān shàng mén.

*顺手 

Shùn shǒu 

ถือโอกาส; 

ถือเอาความสะดวก

 


งานทุกอย่างจะยากเมื่อเริ่มต้น 

Everything's hard in the beginning. 

万事开头难。

Wàn shì kāi tóu nán.

 


ฉันกล้าที่จะแน่ใจว่างานทุกอย่างเป็นเรื่องยากในตอนเริ่มต้นทั้งนั้นแหละ

Everything is difficult at the beginning, I'm sure.

万事开头难,我敢肯定。

Wàn shì kāi tóu nán, wǒ gǎn kěn dìng.

 


เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างคาดคิดไม่ถึง 

Be prepared for all the unexpected.

准备应付一切意外的事。

Zhǔn bèi yìng fù yí qiè yì wài de shì.

 

 


 

💖💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节