ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณชอบหนังสือเล่มไหน 

Which books do you prefer?

你喜欢哪儿本书?

Nǐ xǐ huān nǎr běn shū?

 

คุณชอบรถคันไหนที่สุด

Which car do you like best?

你最喜欢哪种汽车?

Nǐ zuì xǐ huān nǎ zhǒng qì chē?

 

รอยยิ้มของเธอหวานและน่ารักมาก 

She has the sweetest little smiles.

她的微笑十分甜蜜可爱。

Tā de wéi xiào shí fēn tián mì kě ài.

 

ฉันมีถ้วยชาสวย ๆ อยู่ชุดหนึ่ง

I have a beautiful set of tea cups.

我有一套漂亮的茶杯。

Wǒ yǒu yí tào piào liang de chá bēi.

 

ขอน้ำหนึ่งแก้วให้ฉันหน่อย

Give me a glass of water, please.

请给我一杯水。

Qǐng gěi wǒ yì bēi shuǐ.

 

เรื่องนี้พวกเราต้องพูดกันซึ่งหน้าให้ชัดเจนไปเลย เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด

We must straighten it out face to face, lest there should be misunderstandings.

这事我们要当面说清楚,以免发生误会。

Zhè shì wǒ men yào dāng miàn shuō qīng chǔ, yǐ miǎn fā shēng wù huì.

 

เด็กยังเดินไม่ได้ 

The baby can’t walk yet. 

这小孩还不会走。

Zhè xiǎo hái hái bú huì zǒu.

 

เด็กสามารถก้าวได้แล้ว แต่ยังเดินไม่ได้ 

The baby can step now but cannot walk. 

孩子现在会挪步了,但还不会走。

Hái zǐ xiàn zài huì nuó bù le, dàn hái bù huì zǒu.

*挪 

Nuó 

ขยับ; 

เคลื่อนย้าย

ยักย้าย

 

เด็กคนนี้เพิ่งจะเดินได้ แต่พูดไม่ค่อยได้เท่าไหร่ 

The infant has just learned to walk but not to speak yet.

这孩子刚会走路,还不大会说话。

Zhè hái zi gāng huì zǒu lù, hái bú dà huì shuō huà.

 

ทำไมคุณถึงไม่กลับไปที่เดิมของคุณ

Why don't you go back where you came from? 

你为什么不回去你原来的地方?

Nǐ wèi shén me bù huí qù nǐ yuán lái de dì fāng?

 

ฉันนึกว่าเธอจะกลับไปยังที่ๆเธอมา

I thought she'd go back to where she came from. 

我以为她会回去她原来的地方。

Wǒ yǐ wéi tā huì huí qù tā yuán lái de dì fāng. 

 


คุณยังอาศัยอยู่ที่เดิมไหม 

You still living at the same place? 

你还住在原来的地方吗?

Nǐ hái zhù zài yuán lái de dì fāng ma? 

 

💘💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节