ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


โอ้ย ทำไมถึงดื้อรั้นจัง!

Oh dear! Why should you be so stubborn! 

天啊,你怎么这样固执!

Tiān a, nǐ zěn me zhè yàng gù zhi!

 

มันไม่มีประโยชน์ที่จะใช้เหตุผลกับคนดื้อรั้นแบบนี้

It is no used reasoning with such stubborn man.

和这样固执的人讲理是没用的。

Hé zhè yàng gù zhi de rén jiǎng lǐ shì méi yòng de.

 

สมน้ำหน้า เธอมันดื้อรั้นเกินไป 

Serves her right for being so stubborn.

她太固执了,活该。

Tā tài gù zhi le, huó gāi. 

 

เขาเป็นคนดื้อรั้น และมีท่าทีที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มาก

He was rigid and unbending.

他很固执,态度很坚决。

Tā hěn gù zhi, tài dù hěn jiān jué.

*坚决 

Jiān jué

เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ;

ไม่ลังเล; 

เด็ดขาด


พนักงานของเธอหลายคนพบว่าเธอมีนิสัยที่ดื้อรั้น

Many of her employees find her inflexible.

她的许多雇员发现她个性固执。

Tā de xǔ duō gù yuán fā xiàn tā gè xìng gù zhi. 

 

ผู้หญิงคนนี้อาจดื้อรั้นมากมากในบางครั้ง

This girl can be obstinate at times. 

这姑娘有的时候会非常固执。

Zhè gū niáng yǒu de shí hòu huì fēi cháng gù zhi. 

 

 

ฉันไม่สามารถรับมือกับเด็กคนนั้นได้เขาดื้อรั้นมาก

I cannot cope with that boy, he is stubborn. 

我对付不了那个孩子,他很固执。

Wǒ duì fù bù liǎo nà gè hái zi, tā hěn gù zhi.

 

เธอดื้อรั้นมากและไม่เปลี่ยนใจ

She's very obstinate and won't change her mind.

她很固执,不会改变主意的。

Tā hěn gù zhi, bú huì gǎi biàn zhǔ yì de.

 

เขาดื้อรั้นมาก เตือนยังไงก็ไม่ฟัง

He's really stubborn and won't be persuaded. 

他真固执,简直劝不过来。

Tā zhēn gù zhi, jiǎn zhí quàn bú guò lái.ปัญหานี้ต้อนฉันอยู่หมัดเลย 

The question put me on the spot. 

这问题一下子把我难住了。

Zhè wèn tí yí xià zi bǎ wǒ nán zhù le.

 


เขาพูดข้อร้องด้วยเสียงที่ตะกุกตะกัก

He stammered out his request. 

他结结巴巴地说出了他的要求。

Tā jiē jiē bā bā de shuō chū le tā de yāo qiú.

 

ตอนนี้คุณกำลังจะไปทำอะไร 

What are you going to do now?

你现在准备干什么?

 Nǐ xiàn zài zhǔn bèi gàn shén me?

 

ทำเพื่อลูกสาวของฉัน 

It’s for my daughter.

是为我的女儿做的。

Shì wèi wǒ de nǚ ér zuò de.


💥💥💥💥💥


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节