ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นั่งบนเก้าอี้ 

Sit on a chair.

坐在椅子上。

Zuò zài yǐ zi shàng.

 

มีชาอยู่ในถ้วย 

There is some tea in the cup.

杯子里有些茶水。

Bēi zi lǐ yǒu xiē chá shuǐ.

 

เขาเพิ่งจะกินช็อคโกแลตไปหนึ่งชิ้น 

He has just had a chocolate bar.

他刚刚吃了一块巧克力。

Tā gang gāng chī le yí kuài qiǎo lì.

 

ในบาร์มีคนแน่นมาก 

The bar is very crowded.

酒吧里人很拥挤。

Jiǔ bā lǐ rén hěn yǒng jǐ.

 

คุณเดินไปก่อน ฉันเดินเร็วเดี๋ยวก็ตามคุณทัน 

You go first. I can walk fast and catch up with you.

你先走吧,我走得快,赶得上你。

Nǐ xiān zǒu ba, wǒ zǒu de kuài, gǎnd de shàng nǐ.

 

ตามหาเขาไม่พบ ;ตามหาเขาไม่เจอ 

I can't find him.

找不着他。

Zhǎo bù zháo tā.

 

เขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก ;เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกตายด้าน 

He is an insensitive person.

他是一个麻木不仁的人。

Tā shì yí gè má mù bù rén de rén.

*麻木不仁  

Má mù bù rén 

ความรู้สึกตายด้าน

ไม่มีความรู้สึก

 

ดูเหมือนเขาจะไร้ความรู้สึกต่อคำวิจารณ์อย่างสิ้นเชิง 

He seems completely insensitive to criticism. 

他似乎对批评麻木不仁。

Tā sì hū duì pī píng má mù bù rén.

 

เขาไม่รู้สึกรู้สาอย่างนี้ ในใจของฉันรู้สึกไม่สะใจเลย 

It bothers me that he can is so insensitive. 

他这样麻木不仁,我心里很不痛快。

Tā zhè yàng má rén, wǒ xīn lǐ hěn bú tòng kuài.

 

พวกเราไปเจอว่าเขากำลังแอบฟังที่อยู่ที่นอกหน้าต่าง 

We caught him eavesdropping outside the window.

我们撞见他正在窗外偷听。

Wǒmen zhuàng jiàn tā zhèng zài chuāng wài tōu tīng.

*撞见  

Zhuàng jiàn 

พบ

เจอ

 

ฉันจับได้ว่าพวกเขานอนด้วยกัน 

I caught them in bed together. 

我撞见他们睡在一起。

Wǒ zhuàng jiàn tā men shuì zài yì qǐ.


ฉันเจอสิ่งที่น่าสนใจ ระหว่างทางไปทำงาน 

On my way to office, I came across something interesting. 

我在上班的路上撞见了一件有趣的事。

Wǒ zài shàng bān de lù shàng zhuàng jiàn le yí jiàn yǒu qù de shì. 


🍂🍂🍂🍂โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节