ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันทำแบบนี้เพื่อการเดิมพัน 

I did it for a bet.

我是为了打赌才这么干的。

 Wǒ shì wèi le dǎ dǔ cái zhè me gàn de.

 

ฉันพนันได้เลยว่าคุณจะชนะ 

I'll put a bet on for you. 

我打赌你会赢。

Wǒ dǎ dǔ nǐ huì yíng.

 

เขาจะกลับมาในอีกหนึ่งชั่วโมง ฉันกล้าเดิมพันเลยหละ

He'll be back in an hour. I'd put money on it. 

他一个小时后会回来。我敢打赌。

Tā yí gè xiǎo shí hòu huì huí lái. Wǒ gǎn dǎ dǔ. 

 

ฉันพนันได้เลยว่าเขาไม่มา

I bet that he wouldn't come. 

我打赌他不会来了。

Wǒ dǎ dǔ tā bú huì lái le.

 

ฉันเสนอที่จะเดิมพันกับเขา 

I offered to bet with him. 

我提出与他打赌。

Wǒ tí chū yǔ tā dǎ dǔ.

 

พวกคุณไม่เห็นด้วย ก็เจ๊ากันไป

Since you don't agree, let's drop it. 

你们不同意就拉倒。

Nǐ men bù tóng yì jiù lā dǎo.

*拉倒 

Lā dǎo 

เลิกกันไป 

เจ๊า


จะเอาก็เอา ไม่เอาก็เลิกกันไป 

Take it or leave it.

你要就要,不要就拉倒。

Nǐ yào jiù yào, bú yào jiù lā dǎo.

 

เราสองคนกำลังพูดถึงสิ่งเดียวกัน 

We were talking about the same thing. 

咱俩说的是一回事。

Zán liǎ shuō de shì yì huí shì.

 

สิ่งที่พวกเขาพูดทั้งหมดคือสิ่งเดียวกัน

They were talking about the same thing. 

他们所说的是一回事。

Tāmen suǒ shuō de shì yī huí shì.

 

คุณสามารถบอกฉันได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่?

Could you give me information on the reason for this? 

你能告诉我到底是怎么一回事吗?

Nǐ néng gào sù wǒ dào dǐ shì zěn me yì huí shì ma?

 

ใบอนุญาตทำงานนี้ไม่สามารถต่ออายุได้

The work permit is not renewable.

这份工作许可证不能延期。

Zhè fèn gōng zuò xǔ kě zhèng bù néng yán qī.

*延期

 Yán qī 

เลื่อนออก

 

เกรงว้าการประชุมต้องเลื่อนออกไป

I'm afraid the meeting will be postponed. 

会议怕要延期了。

Huì yì pà yào yán qī le.

 

🌳🌳🌳🌳🌳


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节