ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะถูกเลือกให้ทำงานนี้  

He's the right man for the job.

他是这份工作的合适人选。

Tā shì zhè fèn gōng zuò de hé shì rén xuǎn.

 


คุณคิดว่าใครเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด 

Who is the best candidate in your estimation? 

你认为谁是最合适的人选?

Nǐ rèn wéi shéi shì zuì hé shì de rén xuǎn?

 


เธอเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้ 

She's the obvious choice for the job. 

她是这个职位最合适的人选。

Tā shì zhè gè zhí wèi zuì hé shì de rén xuǎn. 

 


ฉันรู้ว่านี่เป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมที่จะขอความช่วยเหลือ 

I know that this is a bad time to ask for help. 

我知道在这时候要求帮助不合适。

Wǒ zhī dào zài zhè shí hòu yāo qiú bāng zhù bù hé shì.

 


ทำในสิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะสม 

You must do as you think fit. 

你认为怎么合适就怎么干。

Nǐ rèn wéi zěn me hé shì jiù zěn me gàn. 

 


เธอเหมาะกับงานนี้มาก 

She would be good for the job. 

她干这工作很合适。

Tā gàn zhè gōng zuò hěn hé shì.

 


เขานั่งอยู่ในมุมๆหนึ่งด้วยความรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 

He sat in a corner feeling miserable and hard done by. 

他坐在角落里,心里难受,觉得受了委屈。

Tā zuò zài jiǎo luò lǐ, xīn lǐ nán shòu, jué dé shòu le wěi qu. 

 

คนที่ร้องเรียนคนนั้นอาจจะได้รับความไม่เป็นธรรมจริงๆ 

The complainant may well have a genuine grievance. 

那个抱怨的人很可能真的受了委屈。

gè bào yuàn de rén hěn kě néng zhēn de shòu le wěi qu. เขาสองคนไม่มีทางที่จะไปด้วยกันได้ 

The two of them can never see eye to eye.

两个人说不到一块儿。

Liǎng gè rén shuō bú dào yí kuàir.

 


ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด 

He always abides by the law. 

他素来守法。

Tā sù lái shǒu fǎ. 

*素来 

Sù lái 

ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไร 

มานานแล้ว

*守法 

Shǒu fǎ 

รักษากฎหมาย

ปฏิบัติตามกฎหมาย

 


ตั้งแต่ไหนมาแต่ไรมาเขาไม่เคยสูบบุหรี่ 

He never smokes. 

他素来不吸烟。

Tā sù lái bu xī yān.

 

อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของเขา 

What is the secret of his success? 

他成功的秘诀是什么?

Tā chéng gōng de mì jué shì shén me?

 

 

🌺🌺🌺🌺


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节