30 มีนาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันวางแผนที่จะวางมันลงบนพื้น I am going to put it on the floor.

我打算把它放在地板上。

Wǒ dǎ suàn bǎ tā fàng zài dì bǎn shàng.

 

การประชุมจะเริ่มในเวลา 9 นาฬิกา The meeting is going to begin at nine.

会议将在9点开始。

Huì yì jiàng zài 9 diǎn kāi shǐ.

 

ฝนกำลังจะตก It’s going to rain.

天要下雨了。

Tiān yào xià yǔ le.

 

เธอกำลังจะเป็นลมแล้ว She’s going to faint!

她要晕倒了。

Tā yào yūn dǎo le.

 

ใครเป็นคนวาดภาพนี้ Who painted this picture?

这幅画是谁画的?

Zhè fú huà shì shéi huà de?

 

เขาเป็นพนักงานธนาคาร He works as a bank clerk.

他是一名银行职员。

Tā shì yì míng yín háng zhí yuán.

 

เขาทำงาน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ He works 45 hours per week.

他每周工作45个小时。

Tā měi zhōu gōng zuò 45 gè xiǎo shí.

 

เขาได้ยินคนอื่นชมเขาเช่นนี้ เขาก็รู้สึกกระดากใจ He was very embarrassed to hear people speak so highly of him.

他听见别人这样夸他,感到很难为情。

Tā tīng jiàn bié rén zhè yàng kuā tā, gǎn dào hěn nán wéi qíng.

 

เธอเอาแต่คิดเรื่องนี้ตลอดทั้งวัน She thought the matter over and over all day. 

她一天到晚心里老合计这件事。

Tā yì tiān dào wǎn xīn lǐ lǎo hé ji zhè jiàn shì.

*合计 Hé ji คิด; คุร่นคิด


เธอหัวเราะตลอดทั้งวัน Every day she's all smiles. 

她一天到晚总是笑呵呵的。

Tā yì tiān dào wǎn zǒng shì xiào hē hē de. 

 

อย่าคิดว่าฉันไม่มีอะไรทำตลอดทั้งวัน Don't just assume that my time means nothing to me. 

不要以为我一天到晚无事可做。

Bú yào yǐ wéi wǒ yì tiān dào wǎn wú shì kě zuò.

 

คุณโกรธอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ It's not healthy to blow your cool all the time. 

你一天到晚发火,对身体是不好的。

Nǐ yì tiān dào wǎn fā huǒ, duì shēn tǐ shì bù hǎo de. 

 

 

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...