11 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือด  She sobbed her heart out. 

她哭得死去活来。

Tā kū dé sǐ huó lái.

*死去活来 Sǐ qù huó lái  (ถูกตี) สะบักสะบอม จนเกือบตายไป ;(โศกเศร้าเสียใจ)ปิ่มว่าจะขาดใจตาย(โศกเศร้าเสียใจและร้องไห้)ปิ่มว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือด

 

ฉันอยากจะตีเขาให้ตายไป I'll flog him to within an inch of his life. 

我要把他打个死去活来。

Wǒ yào bǎ tā dǎ gè sǐ huó lái. 


ฉันคิดว่าฉันคงปิดบังคุณไม่ได้ I guess I can't really hide it from you. 

我想我还是瞒不过你。

Wǒ xiǎng wǒ hái shì mán bù guò nǐ. 

 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่หวั่นไหว No matter what happens, I will stand still.

无论发生什么,我将毫不动摇。

lùn fā shēng shén me, wǒ jiāng háo bú dòng yáo.

 

เธอยืนหยัดในจุดยืนโดยไม่หวั่นไหว On that policy she took her stand, and would not budge. 

她坚持这个立场,毫不动摇。

Tā jiān chí zhè gè chǎng, háo bú dòng yáo.

 

เขาอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างตรงเป๋ง He explained it accurately.

他准确地说明这件事。

Tā zhǔn què de shuō míng zhè jiàn shì.

 

เลือกเขาเป็นหัวหน้าทีม He was chosen as the group leader.

选他当组长。

Xuǎn tā dāng zǔ zhǎng.

 

ในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าทีมคุณควรเป็นผู้รับผิดชอบ As group leader, you should take charge.

你身为组长,应当负起责任来。

Nǐ shēn wèi zǔ zhǎng, yīng dāng fù qǐ zé rèn lái.

 

เพราะมืดฉันก็เลยมองว่าเขาเป็นคุณไป Because it's dark, I think of him as you.

因为天黑,我把他当做你。

Yīn wéi tiān hēi, wǒ bǎ tā dàng zuò nǐ.

*当做 Dàng zuò ถือว่า ;เข้าใจว่า; ถือเป็น ;มองเห็น

 

อย่าถือว่าฉันเป็นคนนอก Don't treat me as an outsider. 

别把我当做外人。

Bié bǎ wǒ dàng zuò wài rén. 

 

ฉันนี่ตาบอดจริงเชียว ดันถือว่าเขาเป็นคนดี I was quite blind and took him for a gentleman.

我真瞎了眼,把他当做好人了。

Wǒ zhēn xiā le yǎn, bǎ tā dāng zuò hǎo rén le. 

 

 

 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...