8 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณไม่มีเงินย่อยเลยเหรอ Haven’t you got any small change?

你没有零钱吗?

Nǐ méi yǒu líng qián ma?

 

ฉันว่าฉันไม่มีเงินย่อย I’ve got no small change, Im afraid.

恐怕我没有零钱。

Kǒng pà wǒ méi yǒu líng qián.

 

ฉันมีเงินย่อย I’ve got some small change.

我有零钱。

Wǒ yǒu líng qián.

 

คุณมีเงินย่อยซื้อตั๋วรถไหม Have you got the right money for the bus fare? 

你有零钱买车票吗?

Nǐ yǒu líng qián mǎi chē piào ma?

 

พนักงานที่เคาน์เตอร์ทอนเงินให้ฉันขาด The clerk at the counter gave me too little change. 

柜台的售货员少给我找了零钱。

Guì tái de shòu huò yuán shǎo gěi wǒ zhǎo le líng qián.

 

เขาไม่มีเงินย่อยเหลือที่จะจ่ายทิป He had no small change to leave as a tip.

他没有零钱留下来付小费。

Tā méi yǒu líng qián liú xià lái fù xiǎo fèi. 

 

ในที่สุดเขาก็เปลี่ยนใจ He changed his mind at last.

他最终改变了自己的主意。

Tā zuì zhōng gǎi biàn le zì jǐ de zhǔ yì.

 

เธอเป็นคนสุภาพอ่อนโยน ไม่อวดเบ่ง She has a gentle, unassuming manner. 

她很和善,不摆架子。

Tā hěn hé shàn, bù bǎi jià zi. 

*摆架子 Bǎi jià zi  วางกล้ามเบ่ง ;วางมาดใหญ่โต;วางท่าวางทาง

 

อย่ามาเบ่งต่อหน้าฉัน Don't condescend to me.

别在我面前摆架子。

Bié zài wǒ miàn qián bǎi jià zi.

 

เธอชอบเบ่ง ดังนั้นจึงไม่มีคนชอบเธอ She gives herself such airs that everyone dislikes her. 

她爱摆架子,所以没有人喜欢她。

Tā ài bǎi jià zi, suǒ yǐ méi yǒu rén xǐ huān tā.

 

เขาได้รับความนิยมมาก เพราะว่าเขาไม่เคยวางมาดใหญ่โต He is popular with everyone because he never puts on airs. 

他很受大家欢迎,因为他从来不摆架子。

Tā hěn shòu dà jiā huān yíng, yīn wèi tā cóng lái bù bǎi jià zi.

 

เธอวางมาดกับพวกเรา ฉันไม่ชอบเลย She was giving us attitude. I don't like it. 

她对我们摆架子,我不喜欢。

Tā duì wǒ men bǎi jià zi, wǒ bù xǐ huān. 

 

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ