3 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันได้ใช้พักร้อนของปีนี้ไปแล้ว I’ve already had my holiday this year.

今年我已度过假了。

Jīn nián wǒ yǐ dù guò jià le.

 

ไปที่ห้องนั่งเล่นกันเถอะ Let’s go into the living room.

我们到客厅里去吧。

men dào kè tīng lǐ qù ba.

 

ชักช้าแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จซักทีหละ  At this rate, when will you ever finish? 

你这么慢腾腾的,什么时候能做完哪?

Nǐ zhè me màn téng téng de, shén me shí hòu néng zuò wán nǎ?

 

เขาพูดช้าๆเลยฟังดูเหมือนหุ่นยนต์นิดหน่อยนะ He spoke slowly and he sounded a bit like a robot. 

他说话慢腾腾的,有点像机器人。

Tā shuō huà màn téng téng de, yǒu diǎn xiàng jī rén. 

 

เธอทานอาหารเช้าอย่างช้าๆ She dawdled over her breakfast. 

她慢腾腾地吃着早饭。

Tā màn téng téng de chī zhe zǎo fàn.

 

ถ้าหากเป็นการทำลายจิตใจของคุณแล้วนั้น  นั่นเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจ If I hurt your feelings, it was unintentional.

如果我伤了你的感情,那是出于无意的。

guǒ wǒ shāng le nǐ de gǎn qíng, nà shì chū yú wú yì de.

 

ประเพณีแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมกันแล้วในขณะนี้ This custom doesn't prevail now. 

这种风俗现在已经不流行了。

Zhè zhǒng fēng sú xiàn zài yǐ jīng bù liú xíng le.

 

นึกหาวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออก I can't think of a better way.

想不出一个更好的办法。

Xiǎng bù chū yí gè gèng hǎo de bàn fǎ.

 

บทจะหิวขึ้นมาอะไรๆเขาก็กินได้หมด When he is hungry, he can eat anything.

肚子一饿起来,什么东西他都吃得下。

zi yī è qǐ lái, shén me dōng xi tā dōu chī de xià.

 

เขาไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเขาเลย He never talked about his family.

他从来没谈到他的家庭。

Tā cóng lái méi tán dào tā de jiā tíng.

 

เขาถูกบรรจุลงในตำแหน่งที่เหมาะสม He was placed in a suitable position.

他被安插在合适中的岗位上。

Tā bèi ān chā zài hé shì zhōng de gǎng wèi shàng.

*安插 Ān chā หาตำแหน่งหน้าที่(ที่เหมาะสม)ให้สอดแทรก(เข้าไปในตำแหน่งที่เหมาะสม)

 

พวกเขาถูกจัดให้บรรจุในตำแหน่งต่างๆที่ไม่เหมือนกัน They were assigned to different positions.

他们被分派到不同的岗位。

Tā men bèi fēn pài dào bù tóng de gǎng wèi.

 

 

 

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ