8 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอบอกเขาว่าอย่าทำแจกันดอกไม้แตก She told him not to break the vase.

她告诉他别把花瓶打碎了。

Tā gào sù tā bié bǎ huā píng dǎ suì le.

 

ลูกสาวคนเล็กของเขาทำกล้องตัวโปรดของเขาพัง His little daughter has broken his favorite camera.

他的小女儿把他心爱的照相机弄坏了。

Tā de xiǎo nǚ ér bǎ tā xīn ài de zhào xiàng jī nòng huài le.

 

เขาไม่เหมาะกับงานนั้น He would not be suited to the job.

他不适合干那份工作。

Tā bú shì hé gàn nà fèn gōng zuò.

 

สีน้ำเงินเหมาะกับเธอ Blue suits her.

蓝色与她相配。

 Lán sè yǔ tā xiāng pèi.

 

กินให้มากขึ้นและสูบบุหรี่ให้น้อยลง Eat more and smoke less!

多吃点,少抽点!

Duō chī diǎn, shǎo chōu diǎn!

 

ฉันเหนื่อยและไม่สามารถไปประชุมได้คุณสามารถไปแทนฉันได้นะ I’m tired and can’t attend the meeting, you could go instead.

我累了,不能去开会了,你可以代替我去。

Wǒ lèi le, bù néng qù kāi huì le, nǐ kě yǐ dài tì wǒ qù.

 

พวกเขาหาใครมาแทนที่เธอได้แล้วหรือยัง Have they found anyone to replace her yet? 
他们找到了代替她的人没有?

men zhǎo dào le dài tì tā de rén méi yǒu?

 

ระหว่างที่ฉันไม่อยู่ ผู้ช่วยของฉันจะมาแทนที่ฉัน My assistant will stand in for me while I'm away. 

我不在期间,由我的助手代替我。

Wǒ bù zài qī jiān, yóu wǒ de zhù shǒu dài tì wǒ. 

 

บางครั้งฉันก็ต้องทำอาหารแทนเขา I sometimes had to deputies for him in the kitchen.  

有时候我不得不代替他下厨。

Yǒu shí hòu wǒ bù dé bù dài tì tā xià chú. 

 

แพงเกินไปสำหรับพวกเรา That’s too expensive for us.

这对我们来说是太贵了。

Zhè duì wǒ men lái shuō shì tài guì le.

 

พวกเราไม่สามารถจ่ายเงินได้มากขนาดนั้น We can’t afford all that money.

我们花不起那么多钱。

men huā bu qǐ nà me duō qián.

 

ฉันได้ซื้อบ้านหลังนี้โดยใช้วิธีผ่อนชำระ I have bought this house on instalments.

我用分期付款的方式买了这所房子。

Wǒ yòng fēn qī kuǎn de fāng shì mǎi le zhè suǒ fáng zi.

 

ฉันรู้จักผู้คนได้ไม่มากเท่าคุณ I don’t know as many people as you do.

我认识的人没有你认识的多。

Wǒ rèn shi de rén méi yǒu nǐ rèn shi de duō.


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ