9 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าปลงไม่ตกเพราะเรื่องหยุมๆหยิมๆแค่นี้เลย Don't take such small things to heart.

别为这些小事想不开。

Bié wèi zhè xiē xiǎo shì xiǎng bù kāi.

*想不开 Xiǎng bù kāi ปลงไม่ตก ;ปลงไม่ได้

 

ทำไมคุณมักจะปลงไม่ตกนะ Who are you carrying all those bricks for? 

你干嘛老是想不开呢?

Nǐ gàn ma lǎo shì xiǎng bù kāi ne?


เขาปลงไม่ตกก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบฆ่าตัวตาย He committed suicide during a bit of depression. 

他一时想不开自杀了。

Tā yì shí xiǎng kāi zì shā le.

 

เพราะปลงไม่ตกไปชั่วขณะ เขาก็เลยจบชีวิตของตัวเองลงที่บ้าน He took things too hard, and ended his life by hanging himself at home. 

因为一时想不开,他在家结束了自己的生命。

Yīn wéi yì shí xiǎng bù kāi, tā zài jiā jié shù le zì jǐ de shēng mìng.

 

เธอเดินตัวปลิวด้วยความดีอกดีใจ She walked happily.

她高高兴兴地走着。

Tā gāo gāo xìng xìng de zǒu zhe.

 

ถึงเวลานั้นถ้าฉันไม่ตื่น ก็ช่วยปลุกฉันด้วย If I don't wake up then, just wake me up.

那时我不醒,就叫醒我。

Nà shí wǒ bù xǐng, jiù jiào xǐng wǒ.

 

ร่างกายอ่อนแอปวกเปียกเดินไม่ไหว I'm too weak to walk.

身体软弱得路都不能走了。

Shēn tǐ ruǎn ruò de lù dōu bù néng zǒu le.

 

ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวด Her face was racked with pain.

她满脸的痛苦。

Tā mǎn liǎn de tòng kǔ. 

 

โกรธจนหน้าเขียวปั๊ด His face turned blue with anger.

气得脸发青。

Qì de liǎn fā qīng.

 

เรื่องนี้เขาเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาเอง This story is something that he made up. 

这个故事是他捏造的。

Zhè gè shì shì tā niē zào de. 

 

ฉันฟังมาจากปากของเขาเอง I heard it from him.

我听他亲口说的。

Wǒ tīng tā qīn kǒu shuō de.

 

ก็เป็นแค่ตำนานเท่านั้น It's just a myth.

只不过是个神话。

Zhǐ bú guò shì gè shén huà.


 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...