11 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว The situation has changed.

情况变了。

Qíng kuàng biàn le.

 

เมืองนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้ฉันจำไม่ได้ The town has become unrecognizable to me.

这个小镇已经变得让我认不出来了。

Zhè gè xiǎo zhèn yǐ jīng biàn de ràng wǒ rèn bù chū lái le.

 

รายชื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก The list hasn't changed much.

名单没有多大的更动。

Míng dān méi yǒu duō dà de gēng dòng.

*更动 Gēng dòng เปลี่ยนแปลง; เปลี่ยนใหม่

 

แต่คุณยังต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสักเล็กน้อย  But you need to make some small changes. 

不过你还需要做一些小小的更动。

Bú guò nǐ hái xū yào zuò yì xiē xiǎo xiǎo de gēng dòng. 

 

แผนของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย Make a change in your plan.

对你的计划做点儿更动。

Duì nǐ de jì huà zuò diǎnr gēng dòng 

 

ถึงแม้เขาจะอยู่คนเดียว แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหงา He is alone, but he doesn't feel lonely.

他虽然是一个人,但并不感到寂寞。

Tā suī rán shì yí gè rén, dàn bìng bù gǎn dào jì mò.

 

คุณจะตัดสินคนๆหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีแค่ภายนอกไม่ได้ You can't judge a person by his appearance.

你不能以外表来判断一个人。

Nǐ bù néng yǐ wài biǎo lái pàn duàn yí gè rén.

 

คุณจะตัดสินคนๆหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีด้วยการแต่งกายไม่ได้ Don't judge a person from his appearance.

你不能以穿着来判断一个人。

Nǐ bù néng yǐ chuān zhuó lái pàn duàn yí gè rén.

 

ตัดสินคนจากการมอง  Look people in the eye. 

从眼睛去判断一个人。

Cóng yǎn jīng qù pàn duàn yí gè rén. 

 

เธอตัดสินได้อย่างไรว่าคน ๆ นั้นจริงใจหรือไม่ How is she supposed to judge if people are sincere or not? 

她如何判断一个人是否真诚呢?

Tā rú hé pàn duàn yí gè rén shì fǒu zhēn chéng ne?

 

เขาไม่พูดสักคำเอาแต่นั่งเหม่อลอยอยู่ที่นั่น He sat there in a daze without saying a word.

他话也不说,坐在那发呆。

Tā huà yě bù shuō, zuò zài nà fā dāi.

 

แน่นอนว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะ He surely isn't allowed to be public about it.

当然不允许他把这件事公开出去。

Dāng rán bù yǔn xǔ tā bǎ zhè jiàn shì gōng kāi chū qù. 

 


 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...