17 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันจำเขาไม่ได้ เขาไว้หนวดแล้ว I didn't recognize him ─ he's grown a beard. 

我没认出他来——他留胡子了。

Wǒ méi rèn chū tā lái——tā liú hú zi le. 

 

คุณคิดว่าฉันไว้หนวดเคราแล้วจะดูดีไหม Do you think I'd look good with a goatee? 

你认为我留胡子好看吗?

Nǐ rèn wéi wǒ liú hú zi hǎo kàn ma?

 

อย่าโกน ฉันอยากไว้หนวดไว้เครา No shave please, I want to wear my beard. 

不要剃须,我要留胡子。

Bú yào tì xū, wǒ yào liú hú zi.

 

เขาพยายามไว้หนวดเครา แต่ก็ไม่สำเร็จ He had tried to grow a beard without success. 

他想留胡子可是没成功。

Tā xiǎng liú hú zi kě shì měi chéng gōng. 

 

ฉันเอือมกับคนที่ไว้หนวดเครา I've got a thing about men with beards.

我腻味留胡子的人。

Wǒ nì wei liú hú zi de rén.

*腻味nì wei เซ็ง; เบื่อหน่าย; เอือม

 

เขาเป็นคนเดียวที่ไว้หนวดเครา He's the only one with a beard. 

他是唯一留胡子的人。

Tā shì wéi yī liú hú zi de rén. 

 

ดูสิ คุณไม่ไว้หนวดไว้เคราแล้วดูดีเลย And uh, you don't have a mustache which is good.

你瞧,你不留胡子好一些。

Nǐ qiáo, nǐ bù liú hú zi hǎo yì xiē.

 

พ่อของฉันชอบไว้หนวดเครา My father likes to grow a beard. 

我爸爸喜欢留胡子。

Wǒ bà ba xǐ huān liú hú zi. 

 

เมื่อก่อนคุณก็ไว้หนวดไว้เคราเหรอ Did you always have that mustache?

你以前也留胡子?

Nǐ yǐ qián yě liú hú zi?

 

เขาดูแก่ขึ้นหลังจากไว้หนวดไว้เครา He looks older with the beard.

他留胡子后显得老一些。

Tā liú hú zi hòu xiǎn dé lǎo yì xiē.

 

โกนหนวดเครา Shave off your beard.

把胡子刮掉。

Bǎ hú zi guā diào.


เขาโกนหนวดออกแล้ว He's had his beard shaved off. 

他把胡子刮掉了。

Tā bǎ hú zi guā diào le. 

 

ทำไมคุณถึงไม่โกนหนวดเคราออกหละ Why don't you shave your beard off? 

你怎么不把胡子刮掉?

Nǐ zěn me bù bǎ hú zi guā diào?🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...