27 เมษายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

เด็กผู้หญิงจะมีความเป็นผู้ใหญ่เร็วกว่าเด็กผู้ชาย Girls become sexually mature earlier than boys.

女孩比男孩性成熟早。

hái bǐ nán hái xìng chéng shóu zǎo. 

*成熟 Chéng shóu สุกงอม ;มีความเป็นผู้ใหญ่

 

เขามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา He has matured a great deal over the past year.

经过过去这一年,他成熟了许多。

Jīng guò guò qù zhè yī nián, tā chéng shóu  le xǔ duō. 

 

เธออายุยังน้อย แต่กลับมีความเป็นผู้ใหญ่มาก She is very mature for her age.

她年龄不大,却很成熟。

Tā nián líng bù dà, què hěn chéng shóu. 

 *毛头小子Máo tóu xiǎo zi เด็กน้อย ; เด็กกะโปโล


เขายังเป็นเด็กน้อย ไร้เดียงสามาก ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เอาซะเลย He was a young lad, very green, very immature.

他还是个毛头小子,幼稚得很,一点都不成熟。

Tā hái shì gè máo tóu xiǎo zi, yòu zhì dé hěn, yì diǎn dōu bù chéng shóu.

 

สเต็กของคุณต้องสุกระดับไหน How would you like your steak done?

你的牛排要几成熟?

Nǐ de niúpái yào jǐ chéng shóu?

 

พวกเขาต่างก็รู้จักมักจี่กันดี They are familiar with each other.

他们彼此都熟悉。

Tā men bǐ cǐ dōu shú xī.

 

เธอยังไม่ได้ปรับตัวให้คุ้นเคยกับความต้องการของลูกน้อย She wasn't yet attuned to her baby's needs. 

她还没有熟悉她宝宝的需要。

Tā hái méi yǒu shú xī tā bǎo bǎo de xū yào.

 

โปรดทำเครื่องหมายคำศัพท์ทั้งหมดที่คุณไม่คุ้นเคย Please highlight any terms that are unfamiliar to you. 

请把你们不熟悉的用语都标示出来。

Qǐng bǎ nǐ men bù shú xī de yòng yǔ dōu biāo shì chū lái. 

 

ก่อนอื่นเลยคือฉันไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้ At first the place was strange to me.

首先我对这个地方不熟悉。

Shǒu xiān wǒ duì zhè ge dì fāng bù shú xī.

 

คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบของเรา Our system is probably new to you. 

你也许不熟悉我们的系统。

Nǐ yě xǔ bù shú xī wǒ men de xì tǒng. 

 

ฉันไม่คุ้นเคยกับสิ่งนี้ I'm not familiar with it myself.

我本人对这个不熟悉。

Wǒ běn rén duì zhè gè bù shú xī. 

 

เขามัวเมาอยู่ในชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย He wallowed in luxurious life.

他沉迷于奢侈的生活之中。

Tā chén mí yú shē chǐ de shēng huó zhī zhōng.

*沉迷 Chén mí หมกมุ่น ;หลงใหล ;เคลิบเคลิ้ม

 

 💦💦💦💚💚💚💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...