10 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาไม่เห็นคุณค่าของฉัน สิ่งนี้ทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าว That he failed to appreciate me made me sore.

他以我并不赏识。这使我感到痛心。

Tā yǐ wǒ bìng bù shǎng shì. Zhè shǐ wǒ gǎn dào tòng xīn.

*赏识 Shǎng shì  ได้ให้ความสำคัญ

 

คุณอย่าเข้าใจว่าฉันป่วยเสียหละ  ฉันเพียงแต่อ่อนเพลียบ้างก็เท่านั้นเอง Don't think I'm sick. I'm just a little tired.

你不要以为我病了,我只不过有点疲劳。

Nǐ bú yào yǐ wéi wǒ bìng le, wǒ zhǐ bú guò yǒu diǎn pí láo.

 

คุณไม่ยอมเอ่ยปากพูด ฉันก็จะไม่เปิดประตู I won't open unless you speak.

你不开口,我就不开门。

Nǐ bù kāi kǒu, wǒ jiù bù kāi mén. 

  


ฉันเคยพูดไว้แล้วว่าจะไม่ขอเงินพ่ออีก I said I would never ask my father for money again. 

我说过再也不开口找我爸要钱。

Wǒ shuō guò zài yě bù kāi kǒu zhǎo wǒ bà yào qián.ชายคนนั้นหยุดพูดและยังคงยืนนิ่งอยู่ The man ceased speaking, and remained standing. 

这个人不开口了,照旧立着。

Zhè gè rén bù kāi kǒu le, zhào jiù lì zhe. 

*照旧 Zhào jiù ตามเดิม; ตามปกติ

 


หากคุณไม่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือ คุณก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆIf you don't ask for help, you'll never receive it!

如果你不开口求助,你就永远得不到帮助!

guǒ nǐ bù kāi kǒu qiú zhù, nǐ jiù yǒng yuǎn dé bù dào bāng zhù!

 


ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างไรเธอก็ไม่เอ่ยปากออกมาเลย Nothing they tried had any effect. 

无论他们怎么试,她就是不开口。

lùn tā men zěnme shì, tā jiù shì bù kāi kǒu. 

 


ถ้าคุณไม่เอ่ยปากพูดก็จะไม่มีใครถือว่าคุณเป็นใบ้เลยนะ If you keep quiet, nobody is going to say that you're a dumb bell. 

如果你不开口,没人当你是哑巴。

guǒ nǐ bù kāi kǒu, méi rén dāng nǐ shì yǎ bā.

 


ฉันต้องการจะยืมเงินจากเขา แต่รู้สึกไม่กล้าเอ่ยปากออกมาI wanted to borrow money from him but found it difficult to bring the matter up.

我想问他借钱,但又觉得难以启齿。

Wǒ xiǎng wèn tā jiè qián, dàn yòu jué dé nán yǐ qǐ chǐ. 

*启齿 Qǐ chǐ เอ่ยปาก

 


รอบๆตัวมีคนอยู่ จะเอ่ยปากก็เกรงใจ With people around, it wasn't convenient to talk about the matter. 

周围有人,不便启齿。

Zhōu wéi yǒu rén, bú biàn qǐ chǐ.

*不便启齿 Bú biàn qǐ chǐ จะเอ่ยปากก็เกรงใจ

 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...