11 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอเริ่มมองปัญหานี้จากมุมมองใหม่ๆ  She had come to see the problem in a new light. 

她开始用新的角度来看待这个问题。

Tā kāi shǐ yòng xīn de jiǎo dù lái kàn dài zhè gè wèn tí. 

 

มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองมันอย่างไร It depends how you look at it. 

这要看你怎么看待它。

Zhè yào kàn nǐ zěn me kàn dài tā.

 

คุณจะมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณได้เห็นตัวเองในแบบที่ฉันเห็นคุณ You'd be so much happier if you could see yourself the way I see you. 

如果你能像我看你那样看待自己,你会快乐得多。

Rú guǒ nǐ néng xiàng wǒ kàn nǐ nà yàng kàn dài zì jǐ, nǐ huì kuài lè de duō.

 

เพราะว่าเขาโกหกคุณคุณก็เลยโกรธจนไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น You're mad at everything because he lied to you.

你因为他对你撒了个谎就气得不顾一切了。

Nǐ yīn wèi tā duì nǐ sā le gè huǎng jiù qì de bú gù yí qiè le.

*不顾一切 Bú gù yí qiè ไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นไม่ฟังอีร้าค่าอีรม

 

เพื่อช่วยเธอฉันจะไม่คำนึงถึงอะไรทั้งนั้น How far I would have gone to get her back. 

为救出她我会不顾一切的。

Wèi jiù chū tā wǒ huì bú gù yí qiè de.

 

เขาพยายามอย่างยิ่งที่จะอธิบายว่าสถานการณ์มันเร่งด่วนเพียงใด He tried desperately to convey how urgent the situation was. 

他不顾一切地试图说明情况是多么紧急。

Tā bú gù yí qiè de shì tú shuō míng qíng kuàng shì duō me jǐn jí.

 

ฉันพยายามให้เขาและเธอคืนดีกัน แต่ก็ไม่ประโยชน์ใดๆ I tried to make his peace with her, but in vain. 

我试图使他与她和好,但还是白搭。

Wǒ shì tú shǐ tā yǔ tā hé hǎo, dàn hái shì bái dā.

*白搭 Bái dā ไม่มีประโยชน์  ;ใช้การไม่ได้ ;ไม่บังเกิดผล

 

พวกเราไปเสียเที่ยวเปล่าๆ พวกเขาไม่อยู่We had a wasted trip ,they weren't in.

我们白跑了一趟,他们不在。

men bái pǎo le yí tàng, tā men bú zài. 

*白跑了一趟 Bái pǎo le yí tàng ไปเก้อ, ไปเสียเที่ยว

 

ขอโทษด้วยนะ คุณมาเสียเที่ยวแล้วหละ I'm afraid you've had a wasted journey.

对不起,你是白跑了一趟。

Duì qǐ, nǐ shì bái pǎo le yí tàng.

 

คุณให้ที่อยู่มาผิด ทำให้ฉันไปเสียเที่ยว You gave me the wrong address and made me go all that way for nothing.

你把地址搞错了,害得我白跑了一趟。

Nǐ bǎ dì zhǐ gǎo cuò le, hài dé wǒ bái pǎo le yí tàng. 

 

เขามีชีวิตอยู่อย่างว่างเปล่าไม่มีความหมายอะไรเลย His life is empty.

他生活空虚。

Tā shēng huó kōng xū.

 


🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...