21 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 แบบนี้จะถูกกว่า It’s cheaper.

这更便宜些。

Zhè gèng pián yí xiē.

 

ซึ่งอาจจะถูกกว่า It may be cheaper.

可能是便宜一些。

néng shì pián yí yì xiē.

 

แต่ใช้เวลานาน But it takes a long time.

但花的时间长。

Dàn huā de shí jiān cháng.

 

ฉันแน่ใจว่าคุณต้องมีช่วงเวลาที่ดีแน่ๆ  I’m sure you’ll enjoy yourselves.

我肯定你们一定玩得很痛快。

Wǒ kěn dìng nǐ men yí dìng wán de hěn tòng kuài.

 

อย่ามั่นใจเกินไปนักเลย Don’t be so sure.

别那么肯定。

Bié nà me kěn dìng.

 

พวกเราอาจจะไปไหนก็ไปไม่ได้ We might not go anywhere.

我们可能哪里也去不成。

men kě néng nǎ lǐ yě qù bù chéng.

 

ภรรยาของฉันมักจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เสมอ  My wife always worried too much.

我妻子总是担心这担心那的。

Wǒ qī zi zǒng shì dān xīn zhè dān xīn nà de.

 

ขอเพียงแค่คุณทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ คุณก็สามารถไปได้ As long as your work is finished, you can go.

只要你的工作已经完成,你就可以走。

Zhǐ yào nǐ de gōng zuò yǐ jīng wán chéng, nǐ jiù kě yǐ zǒu.

 

เราได้ออกเดินทางแต่เช้ามืด ก็เพื่อที่จะให้ถึงก่อนค่ำนั่นเอง In order to arrive before the dark, we set out early. 

为了在天黑前到达,我们早早地动身。

Wèi le zài tiān hēi qián dào dá, wǒ men zǎo zǎo de dòng shēn.

 

พูดให้ชัดเจนเพื่อให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณหมายถึง Speak clearly so that they can understand what you mean.

说话清楚,以便他们听懂你的意思。

Shuō huà qīng chǔ, yǐ biàn tā men tīng dǒng nǐ de yì si.

 

ใครจะดูแลสุนัขให้ Who’s going to look after the dog?

谁来照看狗?

 Shéi lái zhào kàn gǒu?

 

ใครจะเป็นคนดูแลบ้านให้ Who’s going to look after the house?

谁来看管房子?

Shéi lái kān guǎn fáng zi?

 

พวกเรามีปัญหาแบบนี้ทุกปี We have this problem every year.

我们每年都碰到这类问题。

men měi nián dōu pèng dào zhè lèi wèn tí.

 

💦💦💦💚💚💚💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...