19 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่สบาย เขาจะต้องเหนื่อยอยู่แน่นอน He can’t be ill. He must be tired.

他不可能生病了。他肯定是累了。

Tā bù kě néng shēng bìng le. Tā kěn dìng shì lèi le.

 

สิ่งที่ทำให้ฉันประหลาดใจคือเขาเจริญอาหารมาก To my surprise, he had a famous appetite.

让我感到惊讶的是,他有积极好的胃口。

Ràng wǒ gǎn dào jīng yà de shì, tā yǒu jī jí hǎo de wèi kǒu.

 

นี่คือสภาพอากาศที่เหมาะที่สุดสำหรับการเดินเล่น This is famous weather for a stroll.

这是散步最理想的天气。

Zhè shì sàn bù zuì lǐ xiǎng de tiān qì.

 

อย่างน้อยคุณก็ควรจะพิจารณาข้อเสนอแนะของพวกเรา At least, you should consider our suggestions.

至少你应该考虑一下我们的建议。

Zhì shǎo nǐ yīng gāi kǎo lǜ yí xià wǒ men de jiàn yì.

 

ความมุ่งมั่นของเขาทำให้เขาก้าวผ่านความยากลำบากได้ His determination carried him through the ordeal.

他靠坚强的信心渡过了难关。

Tā kào jiān qiáng de xìn xīn dù guò le nán guān.

*渡过难关 Dù guò nán guān  ก้าวผ่านความยากลำบาก ;เอาชนะอุปสรรค

 

เธอมีฝีมือในการทำงานสูงมาก She has a strong ability to work.

她工作能力很强。

Tā gōng zuò néng lì hěn qiáng.

 

ที่เห็นเมื่อกี้นะไม่ใช่เขา ตาฉันฝาดไป He's not the person I saw just now. I mistook someone else for him. 

刚才看见的不是他,是我眼岔了。

Gāng cái kàn jiàn de bú  shì tā, shì wǒ yǎn chà le.

*眼岔 Yǎn chà ตาฝาดเห็นผิดไป ;จำคนผิดไป

 

ระหว่างนั้นชีวิตของเราฝืดเคืองมาก It was a tight time for us.

那是我们的日子过得很紧巴巴的。

Nà shì wǒmen de rìziguò dé hěn jǐn bābā de.

*紧巴巴 Jǐn bā bā ตึงเปรี๊ยะอัตคัดขัดสนฝืดเคือง

 

เขารักปากอย่างฝืนไม่ได้ He agreed very reluctantly.

他答应得很勉强。

Tā dā yìng de hěn miǎn qiáng.

 

พนันว่าเรื่องนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ Bet it won't happen.

打赌那事不可能发生。

Dǎ dǔ nà shì bù kě néng fā shēng.

 

ฉันไม่พบอะไรเลย I didn't find anything.

我什么也没发现。

Wǒ shén me yě méi fā xiàn.

 

ถ้าคุณพบว่าคุณทำผิดก็แก้ไขใหม่ก็แล้วกัน If you see a mistake, correct it.

如果你看出有错误,就改正。

Rú guǒ nǐ kàn chū yǒu cuò wù, jiù gǎi zhèng.

 

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...