20 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าพึ่งพาคนอื่นในสิ่งที่คุณทำเองได้ Do not rely on others for what you can do yourself. 

自己能做的事不要依赖别人。

jǐ néng zuò de shì bú yào yī lài bié rén. 

 

ฉันเป็นอิสระมากและไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือ I am very independent and dislike relying on others for help.

我很独立,不喜欢总是依赖别人来帮助。

Wǒ hěn dú lì, bù xǐ huān zǒng shì yī lài bié rén lái bāng zhù. 

 

บางทีคุณก็ไม่ควรพึ่งพาคนอื่นมากเกินไป Maybe you should not rely too much on others.

或许你不应该太依赖别人。

Huò xǔ nǐ bù yìng gāi tài yī lài bié rén.

 

คุณไม่สามารถพึ่งพาคนอื่นให้มาช่วยคุณได้ You can't depend on others to help you.

你不能依赖别人来帮助你。

Nǐ bù néng yī lài bié rén lái bāng zhù nǐ.

 

อย่าไปพึ่งพาคนอื่น ทำงานของคุณไปDon't rely on others to do your work. 

不要依赖别人做你的工作。

Bú yào yī lài bié rén zuò nǐ de gōng zuò. 

 

คุณควรทำด้วยตัวเองดีกว่า อย่ามักจะพึ่งพาคนอื่นเสมอไป You'd better do it yourself, don’t always depend on others.

你最好自己做,不要总是依赖别人。

Nǐ zuì hǎo zì jǐ zuò, bú yào zǒng shì yī lài bié rén.

 

ฉันไม่พึ่งคนอื่นอีกแล้ว I am done with depending on others. 

我不再依赖别人了。

Wǒ bú zài yī lài bié rén le. 

 

อย่าไปพึ่งพาคนอื่น Don't depend on others. 

不要依赖别人。

Bú yào yī lài bié rén. 

 

เขาก็มีความสามารถแค่พื้นๆธรรมดาเท่านั้น His talent is just ordinary.

他的才能平平常常而已。

Tā de cái néng píng píng cháng cháng ér yǐ.

 

โปรดพูดออกมาตรงๆเลย Please get to the point.

请直说吧。

Qǐng zhí shuō ba.

 

ขาไม่ใช่คนประเภทที่จะกลับคำพูด He is not the sort of man who would go back on his word. 

他不是那种说话不算数的人。

Tā bú shì nà zhǒng shuō huà bú suàn shù de rén. 


ฉันต้องบอกคุณว่า ฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น I must tell you that I mean what I say.

我得告诉你,我说话是算数的。

Wǒ děi gào sù nǐ, wǒ shuō huà shì suàn shù de. 

 

อย่าได้ไปกังวลกับคำสัญญาของฉัน ฉันเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น Don't worry about my promise, my word is my bond. 

别担心我的承诺,我说话是算数的。

Bié dān xīn wǒ de chéng nuò, wǒ shuō huà shì suàn shù de. 💚💚💚💛💛💛💜💜💜

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...