19 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เนื่องจากทางบริษัทของฉันได้มีการห้ามสูบบุหรี่ภายในบริษัท ดังนั้นฉันเลยต้องหยุดสูบบุหรี่ I had to stop smoking because it was forbidden in my company.

因为我所在的公司内禁止抽烟,所以我不得不停止了吸烟。

Yīn wèi wǒ suǒ zài de gōng sī nèi jìn zhǐ chōu yān, suǒ yǐ wǒ bù dé bù tíng zhǐ le xī yān.

 

เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายคุณ He didn’t mean to hurt you.

他的本意并不是想伤害你。

Tā de běn yì bìng bú shì xiǎng shāng hài nǐ.

 

เขารู้สึกเศร้าและดวงตาของเขาก็ชื้นเล็กน้อย He felt sad and his eyes watered a little.

他感到难过,眼睛有点儿湿润了。

Tā gǎn dào nán guò, yǎn jīng yǒu diǎnr shī rùn le.

 

คุณจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหม Can you recognize that woman?

你能认出那个女人吗?

 Nǐ néng rèn chū nà gè nǚ rén ma?

 

ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน I thought so.

我也这样想。

 Wǒ yě zhè yàng xiǎng.

 

ฉันก็คาดหวังอย่างนั้น I expect so.

我期待如此。

Wǒ qí dài rú cǐ.

 

ฉันเคยบอกคุณไปแล้ว I told you so.

我这么告诉过你的。

Wǒ zhè me gào guò nǐ de.

 

เธอทำมันด้วยตัวเอง She did it herself.

这事是她自己做的。

Zhè shì shì tā zì jǐ zuò de.

 

คนที่อยู่ข้างๆเธอคือใคร Who’s that beside her?

她旁边的那个人是谁?

Tā pang biān de nà gè rén shì shéi?

 

ฉันคิดว่าคุณพูดถูกแล้ว I think you’re right.

我想你是对的。

Wǒ xiǎng nǐ shì duì de.

 

ซึ่งนั่นก็นานมาแล้ว That was a long time ago.

那是好久以前的事了。

Nà shì hǎo jiǔ yǐ qián de shì le.

 

ไม่ ไม่ได้นานขนาดนั้น Not that long ago!

不,没有那么久。

Bù, méi yǒu nà me jiǔ.

 

เป็นไปไม่ได้ที่เขากำลังโกนหนวด เขาต้องกำลังอาบน้ำแน่ๆ He can’t be shaving. He must be having a bath.

他不可能在剃胡子。他一定是在洗澡。

Tā bù kě néng zài tì hú zi. Tā yí dìng shì zài xǐ zǎo.

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...