29 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เมื่อสักครู่นี้คุณมุดหัวอยู่ที่ไหน Where were you hiding just now?

你刚才躲到哪里去呢?

Nǐ gāng cái duǒ dào nǎ lǐ qù ne?

 

ช่วงนี้คุณมุดหัวอยู่ที่ไหน Where have you been hiding lately? 

你最近躲到哪里去了?

Nǐ zuì jìn duǒ dào nǎ lǐ qù le?


ฉันเห็นคุณซ่อนตัวที่มุมอีกแล้ว I see you've backed yourself into a corner again. 

我又看到你躲到角落里了。

Wǒ yòu kàn dào nǐ duǒ dào jiǎo luò lǐ le. 

 

ตามฉันมา ฉันรู้ว่าจะซ่อนไว้ที่ไหน Come on. I know the places to hide in here. 

跟我来。我知道躲到哪去。

Gēn wǒ lái. Wǒ zhī dào duǒ dào nǎ qù.

 

ยกสมบัติให้เขาหมด Give him all the property.

把财产都送给他。

Bǎ cái chǎn dōu sòng gěi tā.

 

พวกเราหาที่นั่งสักที่ได้ไหม Can we sit down somewhere? 

我们可以找个地方坐坐吗?

Wǒ men kě yǐ zhǎo gè dì fāng zuò zuò ma?

 

ใบหน้าของเขามีรอยเหี่ยวย่นและเศร้าโศก His face was lined and melancholy.

他的脸上起了皱纹,且很悲郁。

Tā de liǎn shàng qǐ le zhòu wén, qiě hěn bēi yù.

 

เธอยั่วยวนหนุ่มคนนี้ด้วยเสน่ห์ She attracted the young man with her charm.

她以魅力吸引了这个小伙子。

Tā yǐ mèi lì xī yǐn le zhè gè xiǎo huǒ zi.

 

เขาถูกเสน่ห์ของเธอดึงดูดเข้าให้แล้ว He was magnetically attracted to her. 

他被她的魅力吸引住了。

Tā bèi tā de mèi lì xī yǐn zhù le. 


เขาถูกยกยอจนตัวลอย He was exalted to the skies.

他被捧上天了。

Tā bèi pěng shàngtiānle. 

* Pěng ประจบ ;สอพลอ ;สรรเสริญเยินยอ


ฉันเดาว่าพวกเขาต้องเยินยอพวกเราจนตัวลอยเลยเชียว I think that'll put us over the top. 

那我估计他们会把我们捧上天的。

Nà wǒ gū jì tā men huì bǎ wǒ men pěng shàng tiān de.

 

เล่าเหตุการณ์อย่างตรงประเด็น Let's get to the point.

把事情扼要地说一下。

Bǎ shì qíng è yào de shuō yí xià.

*扼要 È yào กระชับแน่นตรงประเด็น ;ตรงเป้า

  

เขารายงานสรุปเหตุการณ์ของวันอย่างตรงประเด็น He gave a summary report of the day's events. 

他对一天的事件作了扼要的报告。

Tā duì yì tiān de shì jiàn zuò le è yào de bào gào.🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...