8 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


 

ยังไม่มีใครบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ Nobody has told me about it.

没有人告诉过我有关这件事的情况。

Méi yǒu rén gào guò wǒ yǒu guān zhè jiàn shì de qíng kuàng.

 

ฉันไม่มีอะไรจะใส่ I’ve got nothing to wear.

我没有衣服穿了。

Wǒ méi yǒu yī fú chuān le.

 

ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย I’ve heard nothing.

我没听到什么声音。

Wǒ méi tīng dào shén me shēng yīn.

 

ฉันไม่เห็นใครเลย I saw no one.; I didn’t see anyone.

我谁也没有看到。

Wǒ shéi yě méi yǒu kàn dào.

 

มีคนอยู่ในสวน There’s somebody in the garden.

花园里有个人。

 Huā yuán lǐ yǒu gè rén.

 

มีคนเรียกร้องอยากขอเจอคุณ Someone is asking to see you.

有人要求见你。

Yǒu rén yāo qiú jiàn nǐ.

 

ฉันไม่รู้จักใครเลยที่นี่I don’t know anyone here.

这儿我谁也不认识。

Zhèr wǒ shéi yě bú rèn shi.

 

ฉันไม่ได้ไปไหนเลย I didn’t go anywhere.

我哪儿也没去。

Wǒ nǎr yě méi qù.

 

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ประโคมข่าวนี้ออกไปแล้ว The newspaper has spread the news.

这份报纸已经把这消息传开了。

Zhè fèn bào zhǐ yǐ jīng bǎ zhè xiāo xī chuán kāi le.

 

ประโยคสุดท้ายของเขาดูโจ่งแจ้งเกินไป His last remark was a bit near the knuckle. 

他最后一句话有点太露骨了。

Tā zuì hòu yí jù huà yǒu diǎn tài lù gǔ le.

*露骨 Lù gǔ ประเจิดประเจ้อ ;อย่างไม่ปิดบัง ;อย่างโจ๋งครึ่มอย่างโล่งโจ้ง

 

คำพูดของเธอเต็มไปด้วยความประชดประชัน She spoke with heavy irony. 

她的话充满了讽刺。

Tā dehuà chōngmǎnle fèngcì.

*讽刺 Fěng cì ประชด; แดกดันกระทบกระเทียบ

 

ความยุ่งยากได้ประเดประดังกันเข้ามา Hardly has one wave subsided when another rises. 

一波未平,一波又起。

Yì bō wèi píng, yì bō yòu qǐ.

 

 

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...