10 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันวิ่งไปที่ชานชาลาอย่างรวดเร็ว แต่รถไฟได้ออกไปแล้ว I ran to the platform quickly, but the train had already left.

我赶快跑到站台上,但是火车已经开走了。

 Wǒ gǎn kuài pǎo dào zhàn tái shàng, dàn shì huǒ chē yǐ jīng kāi zǒu le.

 

ผู้ป่วยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อแพทย์มาถึง The patient had died when the doctor arrived.

大夫到的时候病人已经死了。

Dài fu dào de shí hòu bìng rén yǐ jīng sǐ le.

 

หลังจากพวกเขาเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปที่ห้องอาหาร After they had entered the house, they went into the dining room.

他们进了房子之后,就去了餐室。

men jìn le fáng zǐ zhī hòu, jiù qù le cān shì.

 

เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างไร How did the accident happen?

事故是怎么发生的?

Shì gù shì zěn me fā shēng de?

 

มีเรื่องแปลก ๆ เกิดขึ้นกับเพื่อนของฉันเมื่อปีที่แล้ว A strange thing happened to a friend of mine a year ago.

一年之前,一件奇怪的事发生在我的一位朋友身上。

Yī nián zhī qián, yí jiàn qí guài de shì fā shēng zài wǒ de yí wèi péng yǒu shēn shàng.

 

ฉันบังเอิญเจอเธอระหว่างทางกลับบ้าน I happened to meet her on my way home.

在回家的路上,我碰巧遇见了她。

 Zài huí jiā de lù shàng, wǒ pèng qiǎo yù jiàn le tā.

 

ฉันรู้จักศาสตราจารย์คนนั้นพอดี I happen to know that professor.

我正好认识那位教授。

Wǒ zhèng hǎo rèn shi nà wèi jiào shòu.

 

คุณมาพอดีเลย You've come just at the right moment.

你来得正好。

Nǐ lái de zhèng hǎo.


ฉันเกิดความสับสนวุ่นวาย ยากที่จะสงบจิตใจของตัวเองได้ I was so confused that I could hardly compose my thoughts. 

我心烦意乱,难以镇定思绪。

Wǒ xīn fán yì luàn, nán yǐ zhèn dìng sī xù.

*心烦 Xīn fán กระวนกระวายใจ ;จิตใจว้าวุ่น; ร้อนใจ

*镇定 Zhèn dìng สงบ; ไม่สะทกสะท้าน

 

จิตใจของคุณอยู่ในความสับสนวุ่นวายจนคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรYour mind is in such a turmoil you do not know what you are saying. 

你心烦意乱,根本不知道自己在说什么。

Nǐ xīn fán yì luàn, gēn běn bù zhī dào zì jǐ zài shuō shén me. 

 

การเสียชีวิตของเธอเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆ Her death was a real grief.

她的去世实在令人痛心。

Tā de qù shì shí zài lìng rén tòng xīn. 

*痛心 Tòng xīn ปวดร้าวใจ; เจ็บปวดรวดร้าวใจ🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂                                                 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...