17 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ฉันต้องรดน้ำในสวนดอกไม้ก่อน I must water the garden first.

我得先给花园浇水。

 Wǒ děi xiān gěi huā yuán jiāo shuǐ.

 

โอเค งั้นฉันดื่มเอง Well, I’ll have tea by myself.

好吧,我一个人喝茶了。

Hǎo ba, wǒ yí gè rén hē chá le.

 

คุณต้องรดตอนนี้เลยเหรอ Do you have to water it now?

你一定得现在浇吗?

Nǐ yí dìng děi xiàn zài jiāo ma?

 

มันแห้งมาก It’s terribly dry.

干得很厉害。

Gān de hěn lì hài.

 

น่ารำคาญจริงเชียว What a nuisance!

真讨厌!

Zhēn tǎo yàn!

 

คุณจำไม่ได้แล้วเหรอ Don’t you remember?

你不记得了吗?

 Nǐ bú le ma?

 

เร็วมากThat was quick!

好快啊!

Hǎo kuài a!

 

คุณมองไปที่นอกหน้าต่างสิ Look out of the window.

你看看窗外。

Nǐ kàn kàn chuāng wài.

 

นั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณกำลังไปได้ดี That means you are doing good business. 

这表示你的生意不错。

Zhè biǎo shì nǐ de shēng yì bú cuò.

 

นั่นหมายความว่าคุณทำงานด้านการสื่อสารได้ดีทีเดียว That means you make a good communication. 

这意味着你的沟通工作做得相当不错。

Zhè yì wèi zhe nǐ de gōu tōng gōng zuò zuò de xiāng dāng bú cuò.

 

นั่นแปลว่าคุณไม่ชอบเธอ That means you don't like her? 

你是说,不喜欢她?

Nǐ shì shuō, bù xǐ huān tā?

 

นั่นหมายความว่าฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหรอ That means you do from the first time, huh? 

就是说我是第一次来吧,啊?

 Jiù shì shuō wǒ shì dì yī cì lái ba, a?🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...