9 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันอภัยให้เขาไม่ได้ เพราะเขาโอหังมาก Because of his arrogant attitude, I can't tolerate him.

因为他的态度傲慢,我不能宽容他。

Yīn wèi tā de tài dù ào màn, wǒ bù néng kuān róng tā.

*傲慢 Ào màn หยิ่งเย่อหยิ่งโอหัง

 

เขาเป็นคนน่ารำคาญที่หยิ่งโอหัง He's an arrogant little swine! 

他是个傲慢的小讨厌鬼!

Tā shì gè ào màn de xiǎo tǎo yàn guǐ! 

 

ความมั่นใจของเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความเย่อหยิ่ง His confidence was misread as arrogance. 

他的信心被误解为傲慢。

Tā de xìn xīn bèi wù jiě wèi ào màn. 

 

เขาพูดด้วยน้ำเสียงหยิ่งผยอง He spoke in a haughty tone.

他说起话来口气傲慢。

Tā shuō qǐ huà lái kǒu qì ào màn. 

 

บางทีท่าทีของเธอก็ดูโอหัง Her attitude is imperious at times. 

她有时态度傲慢。

Tā yǒu shí tài dù ào màn.

 

เขาจ้องมองเพชรตาปริบๆ He stared at the diamonds with greedy eyes. 

他眼巴巴地盯着这些钻石。

Tā yǎn bā bā de ding zhe zhè xiē zuàn shí. 

*眼巴巴 Yǎn bā  มองตาปริบๆ

 

ฉันสัญญาว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม I can promise you, you'll have a wonderful time. 

我保证你会玩得很痛快。

Wǒ bǎo zhèng nǐ huì wán de hěn tòng kuài.

*痛快 Tòng kuài สนุก; สนุกสนานอย่างสุดๆสะใจมันส์อย่างเต็มที่ 

 

คุณสนุกไหม Did you have a nice time? 

你玩得痛快吗?

Nǐ wán de tòng kuài ma? 

 

ทางที่ดีคือคุณสองคนควรจะไปปรึกษากันก่อน You two had better put your heads together about the matter. 

你们两人最好商量一下这件事。

men liǎng rén zuì hǎo shāng liang yí xià zhè jiàn shì.

 

ทำไมคุณให้ท้ายตัวเองจัง Why do you allow yourself? 

你为什么放纵自己呢?

Nǐ wèi shén me fàng zòng zì jǐ ne? 

*放纵 Fàng zòng ปล่อยให้เหลิง ;ตามใจ ;ให้ท้าย

 

คุณให้ท้ายลูกของคุณมากเกินไปแล้วYou are too indulgent with your children. 

你太放纵你的孩子了。

Nǐ tài fàng zòng nǐ de hái zi le.

 

คุณจับให้แน่นๆนะ ฉันจะปล่อยมือแล้ว Hold tight. I'm going to let go.

你抓紧,我要放手了。

Nǐ zhuā jǐn, wǒ yào fàng shǒu le.🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...