29 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณต้องบอกให้เธอรู้ว่าพฤติกรรมของเธอนั้นไร้มารยาทและทำให้คุณรู้สึกโกรธมากTell her that her behavior irritates you and is disrespectful. 

你要让她知道她的行为是没有礼貌的,并让你觉得很生气。

Nǐ yào ràng tā zhī dào tā de xíng wéi shì méi yǒu lǐ mào de, bìng ràng nǐ jué dé hěn shēng qì. 

 

อันดับแรก คุณต้องทำให้เธอรู้สึกสบายใจก่อน Initially, really, you need to make her feel comfortable. 

首先,你要让她感觉到舒适。

Shǒu xiān, nǐ yào ràng tā gǎn jué dào shū shì.

 

คุณต้องทำให้เธอเข้าใจว่าที่เธอได้ยินไปทั้งหมดนั้น ไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากใจของคุณ You understand she heard that but that's not what you meant. 

你要让她明白她所听到的,不是你的真心话。

Nǐ yào ràng tā míng bái tā suǒ tīng dào de, bú shì nǐ de zhēn xīn huà.

 

ทำไมคนที่รักคุณถึงไม่ยอมต่อสู้ร่วมไปด้วยกัน Why don't people who love you want to fight with you?

为什么爱你的人不愿意和你一起打拼?

Wèi shén me ài nǐ de rén bú yuàn yì hé nǐ yì qǐ dǎ pīn?

*打拼 Dǎ pīn ต่อสู้ดิ้นรน

 

ฉันก็แค่ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเอง I had to do it all on my own. 

我只能靠自己打拼。

Wǒ zhǐ néng kào zì jǐ dǎ pīn.

 

เขาสมัครใจที่จะรอคอย He is willing to wait. 

他情愿等待。

Tā qíng yuàn děng dài.

 

หลายคนยอมที่จะไม่แต่งงาน Many people choose not to marry. 

许多人情愿不结婚。

duō rén qíng yuàn bù jié hūn.

 

เขาเห็นด้วยกับคำแนะนำของเธออย่างไม่เต็มใจ He agreed to her suggestion begrudgingly. 

他不情愿地同意了她的建议。

Tā bù qíng yuàn de tóng le tā de jiàn yì.

 

นักเรียนส่วนใหญ่สมัครใจที่จะไปอยู่อาศัยนอกมหาวิทยาลัย Most of the students prefer to live out. 

大多数学生情愿住在校外。

Dà duō shù xué shēng qíng yuàn zhù zài xiào wài. 

 

ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่เป็น แต่เขาไม่ยอมทำต่างหาก It's not that he won't do it, it's that he won't do it.

他不是不会做,而是他不肯做。

Tā bú shì bú huì zuò, ér shì tā bù kěn zuò.

 

อาหารนี้ย่อยง่าย This food is easy to digest.

这食品容易消化。

Zhè shí pǐn róng yì xiāo huà.

 

การเดินเล่นช่วยในการย่อยได้ Take a walk to help digestion.

散散步,帮助消化。

Sàn sàn bù, bang zhù xiāo huà.

 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...