28 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาแสดงความมึนชาต่อคำขอของฉัน He showed indifference to my request.

他对我的要求表示冷淡。

Tā duì wǒ de yāo qiú biǎo shì lěng dàn.

*冷淡 Lěng dàn ความไม่สนใจ ;ความมึนชาความเฉยเมย

 

ดื่มเหล้าจนหัวมึน The alcohol made me dizzy.

酒喝得头都昏了。

Jiǔ hē dé tóu dōu hūn le.

 

เธอรู้สึกมึนงงจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อเริ่มงานใหม่ She was all at sea when she began her new job. 

她开始新工作时茫然不知所措。

Tā kāi shǐ xīn gōng zuò shí máng rán bù zhī suǒ cuò. 

*茫然 Máng rán อึ้ง ;งงงัน ;มึนงงงงงวยฉงนสนเท่ห์

 

จู่ๆเขาก็เปลี่ยนเรื่อง ทำให้เธอมึนงงจนทำอะไรไม่ถูก His abrupt change of subject left her floundering helplessly. 

他突然改变话题,使她茫然不知所措。

Tā tú rán gǎi biàn huà tí, shǐ tā máng rán bù zhī suǒ cuò. 


ตั้งแต่ได้ยินข่าวนั้น ฉันก็รู้สึกมึนงงจนทำอะไรไม่ถูก I've been in a complete daze since hearing the news. 

自从听到那消息,我一直茫然不知所措。

cóng tīng dào nà xiāo xī, wǒ yì zhí máng rán bù zhī suǒ cuò. 

 

ฉันรู้สึกงุนงงทำอะไรไม่ถูกอยู่หลายสัปดาห์หลังจากที่เธอได้จากไป I went around in a daze for weeks after she left. 

她走了以后,我好几周茫然不知所措。

Tā zǒu le yǐ hòu, wǒ hǎo jǐ zhōu máng rán bù zhī suǒ cuò.

 

เธอจ้องมองเขาอย่างมึนงง She looked at him uncomprehendingly. 

她一脸茫然地注视着他。

Tā yì liǎn máng rán de zhù shì zhe tā. 

 

เป็นเวลา 35 นาทีที่ฉันเดินไปด้วยความงุนงง For 35 minutes I was walking around in a daze. 

我茫然地走了35分钟。

Wǒ máng rán de zǒu le 35 fēn zhōng.

 

ใบหน้าของเธอมีแต่ความงุนงง She had a kind of vacant look on her face.

她脸上有种茫然的神情。

Tā liǎn shàng yǒu zhǒng máng rán de shén qíng. 

 

ตอนนี้เราขาดกำลังคน We are short of hands now. 

我们现在人手不足。

Wǒ men xiàn zài rén shǒu bù zú.

*人手不足 Rén shǒu bù zú คนไม่พอ; ขาดกำลังคน

 

มันไม่ง่ายเลยที่เขาจะสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ With a struggle he controlled his feelings.

他好不容易才控制住自己的感情。

Tā hǎo bù róng yì cái kòng zhì zhù zì jǐ de gǎn qíng.

 

ฉันมาเยี่ยมคุณโดยเฉพาะ I came here specifically to visit you.

我是专门来看望你的。

Wǒ shì zhuān mén lái kàn wàng nǐ de.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...