29 เมษายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันได้ยินมีคนเคาะประตู I hear someone knock at the door.

我听见有人敲门。

Wǒ tīng jiàn yǒu rén qiāo mén.

 

ดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงมีใครบางคนเคาะประตู I seem to hear someone knock on the door.

我好像听见有人敲门。

Wǒ hǎo xiàng tīng jiàn yǒu rén qiāo mén. 


เขาพูดอย่างแผ่วเบาด้วยความพึงพอใจ He was purring with satisfaction. 

他满足地轻声低语。

Tā mǎn zú de qīng shēng dī yǔ.

 

ไม่ว่าจะไปไกลสักแค่ไหนฉันก็ไม่แคร์ No matter how far I go, I don't care.

无论走多远,我都不在乎。

lùn zǒu duō yuǎn, wǒ dōu bú zài hū.

 

เขาสอบตก แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาหาได้แคร์แต่ประการใดไม่ He failed in the exam, but he didn't seem to care.

他考不及格,但他似乎并不在乎。

Tā kǎo bù jí gé, dàn tā sì hū bìng bú zà ihū.

 

ไม่สนใจว่าเขาจะพูดยังไง  แต่จะขอดูสิ่งที่เขาทำ Never mind what he says, let's see what he does.

不在乎他怎么说,要看他怎么做。

Bú zài hū tā zěn me shuō, yào kàn tā zěn me zuò.

 

คุณไปได้เลยทันที ฉันไม่สนใจหรอก You can go right away, I don't care.

你可以马上走,我才不在乎呢。

Nǐ kě yǐ mǎ shàng zǒu, wǒ cái bú zài hū ne.

 

ฉันไม่แคร์เลยแม้แต่น้อยว่าสังคมจะคิดยังไง I do not give a fig what society thinks. 

我一点儿也不在乎社会怎么想。

Wǒ yì diǎnr yě bú zài hū shè huì zěn me xiǎng.

 

พวกเขาปากก็บอกว่าไม่สนใจ แต่ความจริงแล้วสนใจ They say they don't care, but they do. 

他们嘴上说不在乎,其实是在乎的。

Tā men zuǐ shàng shuō bú zài hū, qí shí shì zài hū de.

 

ฉันไม่สนหรอกว่าคนจะคิดยังไง I don't care what people think.

我才不在乎人们怎么想呢。

Wǒ cái bú zài hū rén men zěn me xiǎng ne.


บอกตามตรงเลยนะว่าฉันไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเขาจะทำอะไร Quite honestly, I couldn't care less what they do. 

说实在的,我才不在乎他们做什么。

Shuō shí zài de, wǒ cái bú zài hū tā men zuò shén me. 

 

ฉันไม่แคร์ในสิ่งที่พวกเขาพูดหรอก I don't give a damn what they say. 

我才不在乎他们怎么说。

Wǒ cái bú zài hū tā men zěn me shuō.

 

ตามสบายเลย ฉันไม่แคร์หรอกว่าคุณจะทำอะไร Do as you like, I do not care what you do.

请便,我才不在乎你做什么呢。

Qǐng biàn, wǒ cái bú zài hū nǐ zuò shén me ne.

 

ฉันไม่แคร์คุณหรอก I don't care about you!

我才不在乎你呢!

Wǒ cái bú zài hū nǐ ne! 

 

🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...