บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2021

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันได้ยินมีคนเคาะประตู   I hear someone knock at the door. 我听见有人敲门。 Wǒ tīng jiàn yǒu rén qiāo mén.   ดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงมีใครบางคนเคาะประตู  I seem to hear someone knock on the door. 我好像听见有人敲门。 Wǒ hǎo xiàng tīng jiàn yǒu rén qiāo mén.  เขาพูดอย่างแผ่วเบาด้วยความพึงพอใจ He was purring with satisfaction.  他满足地轻声低语。 Tā mǎn zú de qīng shēng dī yǔ.   ไม่ว่าจะไปไกลสักแค่ไหนฉันก็ไม่แคร์   No matter how far I go, I don't care. 无论走多远,我都不在乎。 Wú lùn zǒu duō yuǎn, wǒ d ō u b ú zài hū.   เขาสอบตก แต่ก็ดูเหมือนว่าเขาหาได้แคร์แต่ประการใดไม่   He failed in the exam, but he didn't seem to care. 他考不及格,但他似乎并不在乎。 Tā kǎo bù jí gé, dàn tā sì hū bìng b ú zà ihū.   ไม่สนใจว่าเขาจะพูดยังไง    แต่จะขอดูสิ่งที่เขาทำ Never mind what he says, let's see what he does. 不在乎他怎么说,要看他怎么做。 B ú zài hū tā zěn me shuō, yào kàn tā zěn me zuò.   คุณไปได้เลยทันที ฉันไม่สนใจหรอก   You can go right away, I don't care. 你可以马上走,我才不在乎呢。 Nǐ kě yǐ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เธอใช้พลังงานมากเกินไปกับสิ่งที่ไม่มีสำคัญ She spends too much effort on things that don't matter.  她在一些无关紧要的事情上花费精力太多。 Tā zài y ì xiē wú guān jǐn yào de shì qíng shàng huā fèi jīng lì tài duō.   เขาต้องการให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับบางสิ่งที่ไม่สำคัญ  He wants us to be involved in something insignificant. 他想要我们参与一些无关紧要的事情。 Tā xiǎng yào wǒ men cān yù y ì xiē wú guān jǐn yào de shì qíng.    ในช่วงเวลาเช่นนี้สิ่งที่ไม่สำคัญกลับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้นไปอีก Unessential are even more important at a time like this. 在这样的时刻,无关紧要的事情甚至变得更为重要。 Zài zhè yàng de shí kè, wú guān jǐn yào de shì qíng shèn zhì biàn dé gèng wéi zhòng yào.   อย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญเลย Don't waste time on these lesser matters.  别把时间浪费在那些无关紧要的事情上。 Bié bǎ shí jiān làng fèi zài nà xiē wú guān jǐn yào de shì qíng shàng.    ไม่มีความจริงเลยแม้แต่คำเดียว   There is no truth at all. 一点真话也没有。 Y ì diǎn zhēn huà yě méi yǒu.   พรุ่งนี้คุณจะยั

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  คุณต้องบอกให้เธอรู้ว่าพฤติกรรมของเธอนั้นไร้มารยาทและทำให้คุณรู้สึกโกรธมาก Tell her that her behavior irritates you and is disrespectful.  你要让她知道她的行为是没有礼貌的,并让你觉得很生气。 Nǐ yào ràng tā zhī dào tā de xíng wéi shì méi yǒu lǐ mào de, bìng ràng nǐ jué dé hěn shēng qì.    อันดับแรก คุณต้องทำให้เธอรู้สึกสบายใจก่อน Initially, really, you need to make her feel comfortable.  首先,你要让她感觉到舒适。 Shǒu xiān, nǐ yào ràng tā gǎn jué dào shū shì.   คุณต้องทำให้เธอเข้าใจว่าที่เธอได้ยินไปทั้งหมดนั้น ไม่ใช่คำพูดที่ออกมาจากใจของคุณ You understand she heard that but that's not what you meant.  你要让她明白她所听到的,不是你的真心话。 Nǐ yào ràng tā míng bái tā suǒ tīng dào de, bú shì nǐ de zhēn xīn huà.   ทำไมคนที่รักคุณถึงไม่ยอมต่อสู้ร่วมไปด้วยกัน   Why don't people who love you want to fight with you? 为什么爱你的人不愿意和你一起打拼? Wèi shén me ài nǐ de rén bú yuàn yì hé nǐ yì qǐ dǎ pīn? * 打拼   Dǎ pīn  ต่อสู้ดิ้นรน   ฉันก็แค่ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเอง  I had to do it all on my own.  我只能靠自己打拼。 Wǒ zhǐ néng kào zì jǐ dǎ pīn.   เขาสมัค

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เมื่อสักครู่นี้คุณมุดหัวอยู่ที่ไหน   Where were you hiding just now? 你刚才躲到哪里去呢? Nǐ gāng cái duǒ dào nǎ lǐ qù ne?   ช่วงนี้คุณมุดหัวอยู่ที่ไหน  Where have you been hiding lately?  你最近躲到哪里去了? Nǐ zuì jìn duǒ dào nǎ lǐ qù le? ฉันเห็นคุณซ่อนตัวที่มุมอีกแล้ว I see you've backed yourself into a corner again.  我又看到你躲到角落里了。 Wǒ yòu kàn dào nǐ duǒ dào jiǎo luò lǐ le.    ตามฉันมา ฉันรู้ว่าจะซ่อนไว้ที่ไหน Come on. I know the places to hide in here.  跟我来。我知道躲到哪去。 Gēn wǒ lái. Wǒ zhī dào duǒ dào nǎ qù.   ยกสมบัติให้เขาหมด   Give him all the property. 把财产都送给他。 Bǎ cái chǎn dōu sòng gěi tā.   พวกเราหาที่นั่งสักที่ได้ไหม  Can we sit down somewhere?  我们可以找个地方坐坐吗? Wǒ men kě yǐ zhǎo gè dì fāng zuò zuò ma?   ใบหน้าของเขามีรอยเหี่ยวย่นและเศร้าโศก His face was lined and melancholy. 他的脸上起了皱纹,且很悲郁。 Tā de liǎn shàng qǐ le zhòu wén, qiě hěn bēi yù.   เธอยั่วยวนหนุ่มคนนี้ด้วยเสน่ห์   She attracted the young man with her charm. 她以魅力吸引了这个小伙子。 Tā yǐ mèi lì xī yǐn le zhè gè xiǎo huǒ zi.   เขาถูกเสน่ห์

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เขาจ้องมองฉันอย่างมึนงง   He stared at me in confusion. 他困惑地盯着我。 Tā kùn huò de ding zhe wǒ. * 困惑   Kùn huò  ฉงนสนเท่ห์ ;  งงงัน ;  งงงวย   เขาหันกลับมาพร้อมกับใบหน้าที่งุนงง He turned around, with a bewildered look on his face.  他转过身来,满脸困惑。 Tā zhuǎn guò shēn lái, mǎn liǎn kùn huò.  คำตอบของเธอทำให้พวกเขางงงวยไม่เข้าใจ They were perplexed by her response.  她的答复令他们困惑不解。 Tā de dá fù lìng tā men kùn huò bù jiě.    เขารู้สึกทุกข์ใจและสับสนมากจนไม่สามารถตอบคำถามของพวกเขาได้ He was too distressed and confused to answer their questions.  他非常苦恼而困惑,无法回答他们的问题。 Tā fēi cháng kǔ nǎo ér kùn huò, wú fǎ huí dá tā men de wèn tí.   สิ่งที่ทำให้ฉันงงงันไม่เข้าใจก็คือ ทำไมเรื่องนี้ถึงได้เสร็จเร็วขนาดนี้ What beats me is how it was done so quickly. 使我困惑不解的是,这事怎么这么快就完成了。 Shǐ wǒ kùn huò bù jiě de shì, zhè shì zěn me zhè me kuài jiù wán chéng le.    ความรักเมื่อมาแล้วก็ไป ช่างทำให้ผู้คนงงงวยเสียจริง It's funny how love can come and go.  爱情来了又走真让人困惑。

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  เขาแสดงความมึนชาต่อคำขอของฉัน   He showed indifference to my request. 他对我的要求表示冷淡。 Tā duì wǒ de yāo qiú biǎo shì lěng dàn. * 冷淡   Lěng dàn  ความไม่สนใจ  ; ความมึนชา ;  ความเฉยเมย   ดื่มเหล้าจนหัวมึน   The alcohol made me dizzy. 酒喝得头都昏了。 Jiǔ hē dé tóu dōu hūn le.   เธอรู้สึกมึนงงจนทำอะไรไม่ถูกเมื่อเริ่มงานใหม่  She was all at sea when she began her new job.  她开始新工作时茫然不知所措。 Tā kāi shǐ xīn gōng zuò shí máng rán bù zhī suǒ cuò.  * 茫然   Máng rán  อึ้ง  ; งงงัน  ; มึนงง ;  งงงวย ; ฉงนสนเท่ห์   จู่ๆเขาก็เปลี่ยนเรื่อง ทำให้เธอมึนงงจนทำอะไรไม่ถูก  His abrupt change of subject left her floundering helplessly.  他突然改变话题,使她茫然不知所措。 Tā tú rán gǎi biàn huà tí, shǐ tā máng rán bù zhī suǒ cuò.  ตั้งแต่ได้ยินข่าวนั้น ฉันก็รู้สึกมึนงงจนทำอะไรไม่ถูก  I've been in a complete daze since hearing the news.  自从听到那消息,我一直茫然不知所措。 Zì cóng tīng dào nà xiāo xī, wǒ y ì zhí máng rán bù zhī suǒ cuò.    ฉันรู้สึกงุนงงทำอะไรไม่ถูกอยู่หลายสัปดาห์หลังจากที่เธอได้จา

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปภาพ
  ฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมเขาถึงไม่มา  I wonder why he hasn’t come. 我很想知道他为什么没来。 Wǒ hěn xiǎng zhī dào tā wèi shén me méi lái.   ฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมเขายังไม่กลับมา I wonder why he has not come back yet.  我想知道为什么他还没有回来。 Wǒ xiǎng zhī dào wèi shén me tā hái méi yǒu huí lái.   ฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจซะทุกครั้ง I wonder why he changes his mind each time.  搞不懂为什么他每次都要改变主意。 Gǎo bù dǒng wèi shén me tā měi cì dōu yào gǎi biàn zhǔ yì.   ฉันสงสัยว่าทำไมถึงมีภาษาต่างๆมากมายบนโลกใบนี้ I wonder why there are so many different languages.  我好奇世界上咋就有那么多不同的语言呢。 Wǒ hào qí shì jiè shàng zǎ jiù yǒu nà me duō bù tóng de yǔ yán ne.   ฉันไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงเกลียดเรามากอย่างนี้ It makes me wonder why they hate us so much.  我不知道他们为什么那么恨我们。 Wǒ bù zhī dào tā men wèi shén me nà me hèn wǒ men.   ฉันอยากรู้จริงๆว่าทำไมผู้ปกครองของเราถึงทำแบบนี้ I just wonder why our parents keep doing things like this.  我真的很想知道我们的家长为什么会这样。 Wǒ zhēn de hě