29 มกราคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาบ่นอยู่ไม่กี่คำก็ไป He grunted and left.

他咕噜几句就走。

Tā gū lū jǐ jù jiù zǒu.

 

เขาไม่เคยพูดถึงครอบครัวของเขาเลย He never talked about his family.

他从来没谈到他的家庭。

Tā cóng lái méi tán dào tā de jiā tíng.

 

เธอมีเพื่อนไม่เต็มบาทอยู่ไม่กี่คน ; เธอมีเพื่อนบ๊องๆอยู่ไม่กี่คน She's got some nutty friends.

她有几个疯疯癫癫的朋友。

Tā yǒu jǐ gè fēng fēng diān diān de péng yǒu. 

 

 

เขามักจะทำตัวบ๊องๆ; เขามักจะทำตัวไม่เต็มบาท He's never been quite right in the head. 

他总是疯疯癫癫的。

Tā zǒng shì fēng fēng diān diān de.

 

อย่าไปถือสาในสิ่งที่เขาพูดเลย เขาเป็นทำไม่เต็มบาทนะ ; อย่าไปถือสาในสิ่งที่เขาพูดเลย เขาเป็นคนบ๊องๆนะNever mind what he said, he's crackers.

别在意他说的,他疯疯癫癫的。

Bié zài yì tā shuō de, tā fēng fēng diān diān de.

 

เธอมีความบ๊องๆอยู่บ้าง ; เธอเป็นคนไม่เต็มบาทอยู่บ้าง he's a little crazy.

她有点疯疯癫癫的。

Tā yǒu diǎn fēng fēng diān diān de.

 

เขาได้นำข่าวดีไปบอกให้ทุกคนรู้ He told the good news to his family.

他把好消息告诉了他家。

Tā bǎ hǎo xiāo xi gào sù le tā jiā.

 

นี่เป็นเรื่องธรรมดาเกินไปที่จะพูดถึง It's too common to mention. 

这太平常了,不值一提。

Zhè tài píng cháng le, bù zhí yī tí.

 

ขอบคุณนะ แต่มันไม่ได้พิเศษอะไรจนต้องกล่าวถึงนะ Thank you, but it really is not  anything special.

谢谢,不过这实在是不值一提。

Xiè xiè, bú guò zhè shí zài shì bù zhí yī tí. 

 

ฉันไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร I don't know how this happened. 

我不知道这事怎么发生的。

Wǒ bù zhī dào zhè shì zěn me fā shēng de.

 

ยากที่จะจินตนาการว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร It's hard to envisage how it could have happened. 

很难想象事情怎么发生的。

Hěn nán xiǎng xiàng shì qíng zěn me fā shēng de. 

 

บางครั้งก็ยากที่จะบอกได้ว่าการทะเลาะกันมันเกิดขึ้นได้อย่างไร Sometimes it is hard to tell how a quarrel comes about. 

有时很难说出争吵是怎么发生的。

Yǒu shí hěn nán shuō chū zhēng chǎo shì zěn me fā shēng de.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...