30 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทำไมถึงเศร้าแบบนี้หล่ะ งานไม่ราบรื่นเหรอ Why do you look so down? Some problem at work?

干嘛这么丧 工作不顺利?

Gàn ma zhè me sàng? Gōng zuò bú shùn lì?

 

วันนี้ฉันใจร้อนเกินไป I was too impulsive.

今天是我太急躁。

Jīn tiān shì wǒ tài jí zào.

 

มันนานมากจริงๆ For so long.

时间太长了。

Shí jiān tài cháng le.

 

ถึงแม้ว่าฉันจะมาจับมือขอคืนดี แต่ก็ไม่ต้องกระตือรือร้นมากขนาดนี้ก็ได้นะ Although I’m here to make peace, you don’t have to be so passionate.

虽然我是来握手和的,但也不用这么热情吧。

Suī rán wǒ shì lái wò shǒu hé de, dàn yě bú yòng zhè me rè qíng ba.

 

 

วิธีที่คุณต้อนรับเพื่อนร่วมงานคนใหม่นี่ มันเปิดเผยขนาดนี้เลยเหรอ Is this how you welcome their new colleagues?

你欢迎新同事的方式都这么奔放吗?

Nǐ huān yíng xīn tóng shì de fāng shì dōu zhè me bēn fàng ma?

*奔放 Bēn fàng (ความคิด; อารมณ์; อารมณ์และความรู้สึก) ทะลักออกมา; หลั่งพรั่งพรูออกมา

 

ไม่มีใครบอกฉันเลย Nobody told me this.

没有人跟我说啊。

Méi yǒu rén gēn wǒ shuō a.

 

ฉันเป็นเพื่อนสนิทที่ดีเลิศไง I’m a perfect BFF(Best friend forever).

一个优秀的闺蜜。

Yīgè yōuxiù de guī mì.

 

ครั้งหน้านัดฉันไม่ต้องผ่านคนอื่น บอกฉันด้วยตัวเองได้เลย Next time you want to see me, you can tell me directly. We don’t need a messenger between us.

下次约我,不用通过别人直接告诉我就行。

Xià cì yuē wǒ, bú yòng tōng guò bié rén zhí jiē gào sù wǒ jiù xíng.

 

ถ้าครั้งนี้คุณไม่สะดวก พวกเราก็นัดเวลากันใหม่ได้นะ If it’s not convenient for you now, we can meet another time.

如果你这次不方便,我们也可以再约时间。

Rú guǒ nǐ zhè cì bù fāng biàn, wǒ men yě kě yǐ zài yuē shí jiān.

 

ฉันพูดผิดอีกแล้วเหรอ Did I say something wrong again?

我又说错话了吗?

Wǒ yòu shuō cuò huà le ma?

 

คนคนนี้เข้าใจยากจังเลย This guy is hard to get along with.

这人真的好难懂啊。

Zhè rén zhēn de hǎo nán dǒng a.

 

คุณคิดว่าจะให้รางวัลฉันยังไง Any reward for me?

你打算怎么奖励我呀?

Nǐ dǎ suàn zěn me jiǎng lì wǒ ya💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณไม่ชอบให้ชมแบบมากเกินไป That you don’t like flatulent compliment.

你不喜欢太浮夸的称赞。

Nǐ bù xǐ huān tài fú kuā de chēng zàn.

*浮夸 Fú kuā คุยโวโอ้อวด

 

ตอนนั้นฉันคิดว่าเขากอดผิดคน I thought he hugged me mistakenly.

那时候我以为他抱错人了。

Nà shí hòu wǒ yǐ wéi tā bào cuò rén le.

 

ฉันมาไกล่เกลี่ยนะ ไม่ได้มาสร้างปัญหา I’m here to mediate, not looking for troubles.

 我是来调解的,不是来找麻烦的。

Wǒ shì lái tiáo jiě de, bú shì lái zhǎo má fan de.

 

หากว่าไกล่เกลี่ยง่ายล่ะก็ ก็คงไม่จำเป็นต้องมีคุณอยู่แล้วมั้ง If it is that easy, your work will be meaningless.

调解容易的话,就没有你存在的必要了吧。

Tiáo jiě róng yì de huà, jiù méi yǒu nǐ cún zài de bì yào le ba.

 

ไม่อยากโดนด่าก็ทำได้นี่ เลิกขัดใจเขาได้แล้ว If you don’t wanna be scolded, then don’t be against him.

想不挨骂也行啊,别跟他对着干

Xiǎng bù āi mà yě xíng a, bié gēn tā duì zhe gàn.

 

ฉันมารอคุณโดยเฉพาะเลยนะ I’m specifically here to wait for you.

我是特意来等你的。

Wǒ shì tè yì lái děng nǐ de.

 

หรือว่าฉันควรที่จะไปขอโทษเขาก่อนดี Should I apologize to him now?

我是不是应该向跟他道个歉啊?

Wǒ shì bú shì yīng gāi xiàng gēn tā dào gè qiàn a?

 

จับมือด้วยความเป็นมิตรนั่นเป็นแค่พิธี Mediation is not like a handshake.

和气地握手那是剪彩。

Hé qì de wò shǒu nà shì jiǎn cǎi.

 

งั้นคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร But do you know who I am?

那你知道我是谁吗?

Nà nǐ zhī dào wǒ shì shéi ma?

 

ฉันมีหัวการค้ามากเลยใช่ไหม Aren’t I a business genius?

我是不是很有生意头脑。

Wǒ shì bú shì hěn yǒu shēng yì tóu nǎo.

 

รีบแต่งงานสร้างฐานะ Start a business and get married.

早点成家立业。

Zǎo diǎn chéng jiā lì yè.

 

ตอนนี้ฉันมีทั้งศึกนอกศึกใน I’m in dire straits.

我现在内外交困。

Wǒ xiàn zài nèi wài jiāo kùn.

 

คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน You are my best friend.

你是我最好的朋友。

Nǐ shì wǒ zuì hǎo de péng yǒu.💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
28 กันยายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันขอถามมารยาทถามหน่อยนะว่า Sorry, but I’d like to ask….

我还想冒昧地问一下。

Wǒ hái xiǎng mào mèi de wèn yí xià.

 

ถ้าเสียมารยาทก็ไม่ต้องถาม No question since you feel sorry.

如果冒昧就不要再问了。

Rú guǒ mào mèi jiù bú yào zài wèn le.

 

นี่เป็นคำพูดตามมารยาทของคนที่โตๆกันแล้วเท่านั้น That’s a courtesy.

这只是成人世界的客套。

Zhè zhǐ shì chéng rén shì jiè de kè tào.

 

ยังไงก็ต้องถามอยู่ดี I still have to ask.

问还是要问的。

Wèn hái shì yào wèn de.

 

รบกวนช่วยให้ความร่วมมือกับงานฉันหน่อยได้ไหม Could you please assist with my work?

麻烦你配合一下我的工作好吗?

Má fan nǐ pèi hé yí xià wǒ de gōng zuò hǎo ma?

 

คุณนี่ดื้อจริงๆนะ You are quite stubborn, huh?

你还挺执着的嘛。

Nǐ hái tǐng zhí zhuó de ma.

 

ขอบคุณที่ยอมรับในคุณค่าของงานฉัน Thanks for knowing the value of my work.

感谢你承认我工作的价值。

Gǎn xiè nǐ chéng rèn wǒ gōng zuò de jià zhí.

 

 

ขอโทษทีนะ ปกติฉันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอก Sorry. That’s not me just now.

不好意思。我不是一直这样的。

Bù hǎo yì si. Wǒ bú shì yì zhí zhè yàng de.

 

เพียงแค่ว่าวันนี้ออกจะเพี้ยนไปนิดหน่อย Today, I’m just a little bit crazy.

只是今天有那么一点抓狂。

Zhǐ shì jīn tiān yǒu nà me yì diǎn zhuā kuáng.

 

ยังจะดึงดันอยู่นั่นแหละ Why are you so stubborn?

较什么劲啊?

Jiào shén me jìn a?

 

เรื่องที่คุณเทฉัน ฉันไม่โทษคุณหรอก I didn’t blame you for standing me up.

你放我鸽子的事情,我不怪你。

Nǐ fàng wǒ gē zi de shì qíng, wǒ bú guài nǐ.

 

ฉันอยากใช้โอกาสนี้เริ่มต้นใหม่ I wanna turn a new leaf by this chance.

我想趁这个机会重新开个好头。

Wǒ xiǎng chèn zhè gè jī huì chóng xīn kāi gè hǎo tóu.

 

ฉันรอคุณมานานมากแล้ว I’ve been waiting for you.

我等你好久了。

Wǒ děng nǐ hǎo jiǔ le.💔💔💔💔💔💔💔💔💔

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


วันนี้ฉันแต่งหน้าไม่โอเคเหรอ Is my makeup bad?

我今天是化妆不对吗?

Wǒ jīn tiān shì huà zhuāng bú duì ma?

 

เป็นครั้งแรกที่ฉันถูกปฏิเสธเลยนะเนี่ย  I got rejected for the first time.

我这头一回搭讪被人拒绝。

Wǒ zhè tóu yì huí dā shàn bèi rén jù jué.

*搭讪 Dā shàn การพูดคุยเพื่อจีบ; การพูดคุยเพื่อตีสนิท (จีบ)

 

ไม่ว่าใครที่มีใจรับผิดชอบ ก็ต้องทำแบบนี้ Whoever has the sense of responsibility would do the same.

换做任何一个有责任心的人都会这么做。

Huàn zuò rèn hé yí gè yǒu zé rèn xīn de rén dōu huì zhè me zuò.

 

คุณว่างๆก็ไปทำความค้นเคยเอานะ Get familiar with it when you are free.

等你闲了自己去熟悉熟悉。

Děng nǐ xián le zì jǐ qù shú xi shú xi.

 

ไม่เจอกันหลายปี เจ้าเด็กนี่ดูเป็นผู้เป็นคนสักที We haven’t met for years. He’s really like something.

几年没见。这小子总算有点人样了。

Jǐ nián méi jiàn. Zhè xiǎo zi zǒng suàn yǒu diǎn rén yàng le.

 

นี่เราพูดถึงคนๆเดียวกันหรือเปล่า Are we talking about the same guy?

我们说的是一个人吗?

Wǒ men shuō de shì yí gè rén ma?

 

บางทีจากนี้คงไม่ได้เจอกันอีก We can never meet again, I think.

可能以后也见不到了吧。

Kě néng yǐ hòu yě jiàn bú dào le ba.

 

การเจอกันอีกครั้งไม่เคยเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ To meet again is nothing incidental.

重逢从来不是随机发生的。

Chóng féng cóng lái bú shì suí jī fā shēng de.

 

การเจอกันอีกครั้งเป็นเพราะว่ามีคนอยู่คนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ที่จะรอ It’s because someone has been waiting there.

重逢是因为总有一个人不肯放弃等。

Chóng féng shì yīn wèi zǒng yǒu yí gè rén bù kěn fàng qì děng.

 

ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณเอาแต่หลบฉันตลอด Why are you hiding from me?

我不清楚你为什么总是躲着我?

Wǒ bù qīng chǔ nǐ wèi shén me zǒng shì duǒ zhe wǒ?

 

ไม่ใช่หลบ แค่เลี่ยง Not hiding, but avoiding you.

不是躲,是避开。

Bú shì duǒ, shì bì kāi.

 

คุณไปโน้มน้าวพวกเขาอีกทีนะ Go try to convince them again.

你再去那边劝一次。

Nǐ zài qù nà biān quàn yí cì.💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณคงไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกับเขาใช่ไหม Do you have a grudge against him?

你不会跟他有过节儿吧?

Nǐ bú huì gēn tā yǒu guò jiér ba?

*过节儿 Guò jiér เรื่องผิดพ้องหมองใจกัน; เรื่องบาดหมางใจ

 

เขาได้รับความนิยมขนาดนี้เลยเหรอ Is he popular?

这么受欢迎。

Zhè me shòu huān yíng.

 

ความรักแค่ใจเต้นก็พอแล้วนี่ You like each other and you fall in love.

谈恋爱心动不就得了吗?

Tán liàn ài xīn dòng bú jiù dé le ma?

 

คุณไม่เคยใจเต้นเลยเหรอ Haven’t you ever had a crush?

你就没有心动过?

Nǐ jiù méi yǒu xīn dòng guò?

 

ก็แค่คนที่ผ่านมาเท่านั้น A passerby?

就是一个路人而已。

Jiù shì yí gè lù rén ér yǐ.

 

ไม่เคยเจอคนที่แบบว่าเห็นแล้วจำได้ไม่ลืมเลยเหรอ Have you never loved someone at the first sight?

从来都没有遇见过那种让你眼万年的人?

Cóng lái dōu méi yǒu yù jiàn guò nà zhǒng ràng nǐ yǎn wàn nián de rén?

 

กินยังไม่ทันอิ่มก็ออกมาเดินเล่น  ตอนนี้หิวแล้วล่ะสิ You came out with an empty stomach. You’re hungry now, huh?

让你不吃饱就出来撒欢儿。现在饿了吧?

Ràng nǐ bù chī bǎo jiù chū lái sā huānr. Xiàn zài è le ba?

*撒欢儿 Sā huānr กระโดดโลดเต้นด้วยความดีอกดีใจ (ส่วนมากจะหมายถึงสัตว์); เดินเล่นด้วยความเบิกบานใจ

 

คุณจะทำอะไรน่ะ รบกวนคุณกระเถิบไปหน่อย What are you doing? Make away.

你要干嘛? 麻烦你让一让。

Nǐ yào gàn ma? Má fan nǐ ràng yí ràng.

 

นี่นะเหรออาหารมื้อใหญ่ที่คุณว่า Is it the so called feast?

这就是你说的满汉全席呀?

Zhè jiù shì nǐ shuō de mǎn hàn quán xí ya?

*满汉全席 Mǎn hàn quán xí อาหารมื้อใหญ่

 

ฉันไม่ได้ให้เขาจ่ายเงินสักหน่อย   I’m not asking him for money.

我又不是让他赔钱。

Wǒ yòu bú shì ràng tā péi qián.

 

คู่ที่ฟ้าประทานให้ขนาดนี้ โอกาสแบบนี้จะปล่อยไปไม่ได้ It’s fate. Don’t miss this chance.

天赐良缘。这个机会不能错过。

Tiān cì liáng yuán. Zhè gè jī huì bù néng cuò guò.

*天赐良缘 Tiān cì liáng yuán คู่ที่ฟ้าประทาน ; โชคชะตาที่งดงาม ;การแต่งงานที่สวยงาม

 

สมัยนี้ยังมีคนพกเงินสดอีกเหรอเนี่ย He still uses cash nowadays?

这年头还有人带现金?

Zhè nián tóu hái yǒu rén dài xiàn jīn💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณนี่ฉวยโอกาสเก่งนะ ใช่ไหม You are a vulture, aren’t you?

你就是会趁火打劫,是不是?

Nǐ jiù shì huì chèn huǒ dǎ jié, shì bú shì?

*趁火打劫 Chèn huǒ dǎ jié ถือโอกาสพลอยผสมโรงไปด้วย; ฉวยโอกาส

 

ฉันกลับมาทำงานนะ ไม่ได้มาหาแฟน I come for work, not for love.

我回来是工作的,不是谈恋爱的。

Wǒ huí lái shì gōng zuò de, bú shì tán liàn ài de.

 

ฉันจะลองใจเขาแทนคุณเอง I’ll test him for you.

我替你去试试他。

Wǒ tì nǐ qù shì shì tā.

 

ยังต้องพูดอีกเหรอ Needless to say.

这还用说。

Zhè hái yòng shuō.

 

เด็กดื้อ เถียงเป็นแล้วด้วย  Boy, You’ve also learned to talk back

臭小子,还学会顶嘴了。

Chòu xiǎo zi, hái xué huì ding zuǐ le.

 

นับวันยิ่งพูดไม่เพราะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ It’s getting more and more presumptuous.

说话越来越放肆了。

Shuō huà yuè lái yuè fàng sì le.

 

นี่ก็ไม่ได้ขัดกับงานของคุณสักหน่อย That’s not a conflict with your work.

这跟你工作又不冲突。

Zhè gēn nǐ gōng zuò yòu bù chōng tú.

 

มีคนคอยเอาใจดีออก Isn’t it good to be taken care of?

被人捧在手心里多好呀。

Bèi rén pěng zài shǒu xīn lǐ duō hǎo ya.

 

แทนที่จะมาคอยเอาใจ ฉันอยากได้คนที่เข้าใจฉัน มีค่าพอให้ฉันชอบมากกว่า Instead of being taken care of, I prefer someone who knows me and deserves my love.

与其被捧在手心呢, 我更想要那种懂我,值得我喜欢的人。

Yǔ qí bèi pěng zài shǒu xīn ne, wǒ gèng xiǎng yào nà zhǒng dǒng wǒ, zhí dé wǒ xǐ huān de rén.

 

ฉันไม่อยากจะคบกับใครง่ายๆ I won’t start a relationship casually.

我可不会随随便便开始一段感情。

Wǒ kě bú huì suí suí pián pián kāi shǐ yí duàn gǎn qíng.

 

ลึกซึ้งขนาดนี้เลยเหรอ Is love that complicated?

有这么深奥的吗?

Yǒu zhè me shēn  ào de ma?

*深奥 Shēn ào (เหตุผล, ความหมาย) ลึกล้ำ; ลึกซึ้ง ;ลุ่มลึก

 

 


💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พอเลย ฉันรับรู้ได้ถึงคำขอไว้ชีวิตของคุณแล้ว Cut it. I know you wanna survive this.

打住。 你的求生欲我感受到了。

Dǎ zhù. Nǐ de qiú shēng yù wǒ gǎn shòu dào le.

*求生欲 Qiú shēng yù คำขอไว้ชีวิต; ความปรารถนาที่จะอยู่รอด

 

ชีวิตฉันช่างมืดมนเสียจริง My life is so miserable!

我的人生太灰暗了。

Wǒ de rén shēng tài huī àn le.

*灰暗 Huī àn มืดมน ;มืดสลัว

 

ฉันไม่ได้มาซักไซ้เอาความ I’m not calling to blame you.

我不是来兴师问罪的。

Wǒ bú shì lái xīng shī wèn zuì de.

*兴师问罪 Xīng shī wèn zuì ซักไซ้เอาความ; ระดมกำลังทหารยกทัพไปปราบปราม; ระดมกองทัพมาประณามความผิดของอีกฝ่าย

 

ดังนั้นจะบอกข่าวดีกับคุณ So, some good news for you.

所以跟你分享一个好消息。

Suǒ yǐ gēn nǐ fēn xiǎng yí gè hǎo xiāo xi.

 

ฉันจะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานกับคุณแล้วนะ I’ll soon be your colleague.

我马上就要成为你的的同事了。

Wǒ mǎ shàng jiù yào chéng wéi nǐ de de tóng shì le.

 

คิดถึงจะแย่อยู่แล้ว ในที่สุดคุณก็กลับมาสักทีนะ I miss you so much. You’re finally back.

想死你了。你可算回来了。

Xiǎng sǐ nǐ le. Nǐ kě suàn huí lái le.

 

สุขจนหายใจไม่ค่อยออก You’re getting me suffocated.

幸福来得有点空息。

Xìng fú lái dé yǒu diǎn kōng xī.

 

ฉันเตรียมของประจำวันมาให้คุณเยอะเลย I’ve got you many daily necessities.

我给你准备了好多生活用品。

Wǒ gěi nǐ zhǔn bèi le hǎo duō shēng huó yòng pǐn.

 

อะไรที่ยอมได้ ก็ยอมนะ Have a scratch when it itches.

得挠人处且挠人嘛。

Dé náo rén chù qiě náo rén ma.

 

มื้อนี้ถือเป็นการไถ่โทษ โอเคไหม Take the food as an apology. Alright?

这顿饭就当我赔罪你, 好吗?

Zhè dùn fàn jiù dāng wǒ péi zuì nǐ, hǎo ma?

*赔罪 Péi zuì ขอโทษ ;ขออภัย; ไถ่โทษ

 

กินกันเถอะ Dig in.

开动吧。

Kāi dòng ba.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ค้างท่านี้ของเขาไว้นะ Keep him to lie on his side.

一直保持这个姿势。

Yì zhí bǎo chí zhè gè shì.

 

คนที่มีออร่าความเป็นมืออาชีพนี่ ดูดีจริงๆ Those professionals are so charming.

有专业光环的人,真好看。

Yǒu zhuān yè guāng huán de rén, zhēn hǎo kàn.

 

วันนี้ฉันหยุด อย่าเรียกตัวฉันไปทำอะไรเลย I’m off today. No work.

今天我休息,别给我派活儿。

Jīn tiān wǒ xiū xi, bié gěi wǒ pài huór.

 

ผู้หญิงคนนั้นซวยจังเลยเนอะ That girl is really out of luck.

那女孩也太倒霉了。

Nà nǚ hái yě tài dǎo méi le.

 

แบบนั้นก็เท่ากับไปเป็นเบ๊นะสิ Means working like a handyman.

那不等于打杂吗?

Nà bù děng yú dǎ zá ma?

* 打杂  Dǎ zá เป็นเบ๊(ทำงานเบ็ดเตล็ด ทำงานจุกๆจิกๆ)

 

เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลย He was fine just now.

刚才还好好的呀。

Gāng cái hái hǎo hǎo de ya.

 

ฉันจะทำตามข้อตกลงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด I’ll keep it a top secret.

我一定严格遵守保密协议。

Wǒ yí dìng yán gé zūn shǒu bǎo mì xié yì.

 

ไม่ให้ข่าวรั่วไหลออกไปเด็ดขาด No information will be leaked out.

绝不漏一丝情报。

Jué bú lòu yì sī qíng bào.

 

ออกไปเร็วก็หลุดพ้นเร็ว The sooner, the better.

早走早解脱呗。

Zǎo zǒu zǎo jiě tuō bei.

 

ช้าหรือเร็วเธอก็ต้องถูกคัดออก She’ll be eliminated anyway.

迟早是要被刷下去的呀。

Chí zǎo shì yào bèi shuā xià qù de ya.

 

เส้นสายใหญ่เหมือนกันนี่ Surprisingly.

路子很野嘛。

zi hěn yě ma.

 

ฉันสั่งสอนเขาไปยกใหญ่แล้ว I taught him a good lesson.

我把他狠狠教育了一顿。

Wǒ bǎ tā hěn hěn jiào le yí dùn.

 

เทฉันน่ะ ไม่เป็นไรหรอก แต่ไปเทคุณได้ยังไงกัน He may stand me up. But how can he stand you up?

鸽我也就算了。怎么能鸽你呢。

Gē wǒ yě jiù suàn le. Zěn me néng gē nǐ ne.

* มาจาก放鸽子 Fàng gē zi ) ผิดสัญญา; ผิดนัด;เท ;รอเก้อ💘💘💘💘💘💘💘💘💘

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พอฉันเกษียณแล้วจะไปพึ่งเธอ 

I’ll go to you as soon as I retire.

我一退休啊就去投奔你。

Wǒ yī tuì xiū a jiù qù tóu bèn nǐ.

*投奔 

Tóu bèn 

บากหน้าไปขออาศัย (คนอื่น)

 


เอาแต่พูดคำเดิมอีกแล้ว  

You always say so.

老生常谈了。

Lǎo shēng cháng tán le.

 


ฉันจะลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองไทย 

I’ll settle in Thailand.

我一定在泰国扎根。

Wǒ yí dìng zài tài guó zhā gēn.

*扎根 

Zhā gēn  

ราก ;หยั่งราก; ลงหลักปักฐาน

 


ฉันว่าวันนี้แดดแรงนะ เธอทาครีมกันแดดหรือยัง

The sun looks strong. Have you applied sunscreen?

我看今天太阳有点大。你抹防晒了吗?

Wǒ kàn jīn tiān tài yáng yǒu diǎn dà. Nǐ mǒ fáng shài le ma?

*抹 

Mǒ 

ทา

 


คุณมีเวลาแก้ตัวหนึ่งนาที 

You have one minute to explain.

你有一分钟时间申辩。

Nǐ yǒu yì fēn zhōng shí jiān shēn biàn.

*申辩 

Shēn biàn 

แก้ต่าง; แถลงแก้ข้อกล่าวหา; โต้ข้อกล่าวหา

 


ฉันวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะ 

I’ve made a plan.

我已经计划好了。

Wǒ yǐ jīng jì huà hǎo le.

 


แต่เขาโหดแค่กับฉันนะ 

But he’s only harsh on me.

不过他只虐我。

Bú guò tā zhǐ nüè wǒ.

*虐 

Nüè  

หฤโหด; สุดหา; เหี้ยมโหด; ทารุณ

 


แต่กับคนแปลกหน้าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากนะ 

He is kind to strangers.

对陌生人还是很绅士的。

Duì mò shēng rén hái shì hěn shēn shì de.

*绅士 

Shēn shì 

สุภาพบุรุษ

 


ฉันจะเริ่มต้นชีวิตของตัวเองแล้วล่ะ 

I’m gonna start my own life.

我要开始自己的人生啦。

Wǒ yào kāi shǐ zì jǐ de rén shēng la.

 


ฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคุณที่สุดแล้ว 

I’m the most trustworthy.

我就是你最忠诚的。

Wǒ jiù shì nǐ zuì zhōng chéng de.

 


สงสัยว่าเส้นเลือดในสมองแตก 

It could be a hemorrhagic stroke.

怀疑是出血性脑中风。

Huái yí shì chū xiě xìng nǎo zhòng fēng.

 


💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...