ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ขอบคุณสำหรับการยอมรับของคุณ 

Thank you for your approval.

谢谢你的认可。

Xiè xiè nǐ de rèn kě.

 

ฉันต้องขอบใจคุณต่างหาก

It’s me who wants to thank you.

是我要谢谢你。

Shì wǒ yào xiè xiè nǐ.

 

เกินความคาดหมายของฉันไว้มาก 

More than I expected.

超过了我的预期。

Chāo guò le wǒ de yù qī.

 

อารมณ์ของเขาอาจจะค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะ 

Maybe he is rather delicate.

可能他性子比较娇弱。

Kě néng tā xìng zi bǐ jiào jiāo ruò.

 

ถ้าตายจริงๆ ก่อนจะตายมีอะไรอยากจะพูดกับฉันไหม 

If you are going to die, before death, what do you want to say to me?

如果真的死了,临死之前,有什么想对我说的?

guǒ zhēn de sǐ le, lín sǐ zhī qián, yǒu shén me xiǎng duì wǒ shuō de?

 

ไม่อย่างนั้นต่อให้ฉันตายไปเป็นผี ก็จะไม่มีทางปล่อยคุณ 

Otherwise, I’ll go on chasing you even after I die to be a ghost.

不然我做鬼都不会放过你。

Bù rán wǒ zuò guǐ dōu bú huì fàng guò nǐ.

 

แล้วก็นับแต่จากนี้ไปไม่ต้องหลบหน้าฉันแล้ว 

And from today on you don’t have to hide from me anymore.

还有从今天开始不用躲着我了。

Hái yǒu cóng jīn tiān kāi shǐ bú yòng duǒ zhe wǒ le.

 

ใต้ตาดำลึกขนาดนี้ เมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอ 

You have serious dark circles under your eyes. Did you not sleep well last night?

黑眼圈那么严重。昨晚没睡好啊?

Hēi yǎn quān nà me yán zhòng. Zuó wǎn méi shuì hǎo a?

 

เมื่อคืนฉันไม่ค่อยชินเตียงนะ 

I was more used to my own bed.

我昨晚有点认床。

Wǒ zuó wǎn yǒu diǎn rèn chuáng.

*认床 

Rèn chuáng 

ติดเตียง; 

ไม่เคยชินกับเตียง (เคยชินกับการนอนที่เตียงของตัวเอง พอเปลี่ยนสถานที่แล้วจะนอนไม่หลับซึ่งอาจเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัย)  

 


เรื่องอื่นกลับไปค่อยคุยกัน 

We’ll talk about the rest later.

其他的回去再说。

Qí tā de huí qù zài shuō.

 

ทำไมมาคนเดียวหล่ะ 

Why are you alone?

怎么一个人?

Zěn me yí gè rén?

 

มาหาฉันมีธุระอะไร 

What’s your matter?

找我有什么事吗?

Zhǎo wǒ yǒu shén me shì ma?
🍄🍄🍄

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节