ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณแน่ใจนะว่าเธอจะทำได้ 

Are you sure she can?

你确定她可以吗?

Nǐ què dìng tā kě yǐ ma?

 


กลัวว่าแม้แต่การเต้นรำพื้นฐานเธอก็จะเต้นไม่เป็น 

I afraid she even can’t complete a simple dance.

恐怕连一只基本的舞,她都不会。

Kǒng pà lián yì zhǐ jī běn de wǔ, tā dōu bú huì.

 


อย่าดูถูกเธอเป็นอันขาด 

You can’t look down on her.

不能小看她。

Bù néng xiǎo kàn tā.

 


ฉันอยู่ระหว่างทางไปรับคุณ 

I’m on my way to meet you.

我正在去接你的路上了。

Wǒ zhèng zài qù jiē nǐ de lù shàng le.

 


ฉันถูกทรมานมาทั้งวัน คุณให้ฉันกินแค่อันนี้เหรอ  

I was tortured for a day, and you just give me this.

我被折磨了一天,你就给我吃这个?

Wǒ bèi zhé mó le yì tiān, nǐ jiù gěi wǒ chī zhè ge?

 


อันนี้มันทำไม 

What’s wrong with that?

这个怎么了?

Zhè gè zěn me le?

 


ถ้าคุณไม่ปรากฏตัวแล้วหละก็จะทำให้คนอื่นวิจารณ์เอาได้นะ 

If you don’t show up, that will give rise to criticism.

如果你要是不出现的话,会引起别人的非议。

Rú guǒ nǐ yào shì bù chū xiàn de huà, huì yǐn qǐ bié rén de fēi yì.

 


สิ่งที่สำคัญที่สุด เขาจะสงสัยขึ้นมาได้ 

The key is that he will suspect our relationship.

最关键的是他会起疑心。

Zuì guān jiàn de shì tā huì qǐ yí xīn.

 


งั้นคุณก็บอกเขาว่า ฉันไม่สบาย  

You could tell her that , I’m sick.

那你就跟她说,我生病了呀。

Nà nǐ jiù gēn tā shuō, wǒ shēng bìng le ya.

 


แกล้งทำเป็นว่าโรคเก่ากำเริบ 

Pretending to have a relapse.

假装旧病复发。

Jiǎ zhuāng jiù bìng fù fā.

 


แต่มันก็จริง คนที่สมองน้อยอย่างคุณแบบนี้   

But yes, for someone like you who doesn’t have a complete cerebellum.

不过也对,对于像你这样小脑不健全。

Bú guò yě duì, duì yú xiàng nǐ zhè yàng xiǎo nǎo bú jiàn quán.

 


คุณยั่วโมโหฉันใช่ไหม  

You’re just stimulating me, aren’t you?

你就是刺激我是吧?

Nǐ jiù shì cì jī wǒ shì ba?

 


ฉันจะบอกคุณให้นะ ฉันคนนี้ทนการยั่วยุไม่ได้ด้วยสิ 

I tell you, I really can’t stand the stimulation.

我告诉你,我这个人还这就受不得刺激。

Wǒ gào sù nǐ, wǒ zhè gè rén hái zhè jiù shòu bù de cì jī.
🍀🍀🍀🍀🍀โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节